Funkce GeoLinku

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page GeoLink Features and the translation is 90% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎русский

GeoLink nabízí množství funkcí, které mohou být kdykoli aktivovány během létání. Některé mohou být navíc kombinovány mezi sebou pro dosažení požadovaného chování.

1 TTFF akcelerátor

Tato funkce dovoluje výrazné zkrácení doby potřebné pro získání polohy po připojení napájení. Běžně u jiných zařízení je nutné čekat i několik minut. GeoLink dokáže zkrátit tuto dobu na pouhých 6 sekund. Navíc nevyžaduje žádné záložní baterie.

1.1 Jak to funguje?

Po prvním připojení napájení v daném dni začne modul hledat navigační družice. V této chvíli ještě nebude doba čekání kratší. GeoLink by měl běžně navázat spojení během 20 - 35 sekund, v závislosti na podmínkách.

Ihned po odlétání a následném připojení napájení by měla být již doba potřebná k získání polohy výrazně kratší. Je-li pauza mezi dalším startem několik minut až hodin, dojde vždy k urychlení a pilot tak může létat téměř okamžitě po inicializaci.

Protože GeoLink neustále provádí výpočty k predikci výskytu družic pro několik následujících dnů, lze pocítit urychlení i když nebyl model používán až 3 dny.

1.2 Jak to pomůže?

Nejlepších výsledků lze dosáhnout tak, že model létá několikrát denně a pauza mezi starty je kratší než jedna hodina. Takže jakmile dojde k inicializaci jednotky, lze většinou ihned využívat všechny funkce bez dalšího čekání.

Pokud model létá jednou až dvakrát denně, lze pocítit urychlení také.


2 Záznam

GeoLink provádí záznam každého letu a ukládá je do interní paměti. Záznam je prováděn každou sekundu, přičemž celková délka všech záznamů může být až 1,5 hodin. V případě, že je paměť vyčerpána jsou staré letové záznamy automaticky smazány a přepsány novšími. U budoucích aktualizací může dojít k rozšíření zaznamenaných dat.

2.1 Specifikace záznamu

  • Až 1.5 hodin
  • Až 63 letových záznamů
  • Frekvence záznamu: každá sekunda

2.2 Zaznamenané data

  • Poloha na zeměkouli: Zeměpisná šířka a zeměpisná délka
  • Výška: relativní výška z bodu připojení napájení
  • Rychlost: rychlost letu modelu
  • Natočení: Směr, ve kterém model létá
  • Datum a čas

2.3 Letový prohlížeč

Každý letetový záznam je možné prohlédnout přímo v aplikaci Spirit Settings. Lze tak shlédnout jak a kde model létal na mapě.

Geolink-map.png

2.4 Záloha a sdílení záznamů

Každý záznam může být také uložen a sdílen s ostatními. Lze je jednoduše uložit do souboru v počítači a kdykoli je pak otevřít a přehrát v prohlížeči záznamů.


3 Návrat domů

Kdykoli dojde ke ztrátě orientace je tato funkce nejlepší volbou. Pilot musí pouze aktivovat funkci pomocí vysílače a čekat do chvíle, kdy se model vrátí na domovskou pozici.

Jiné systémy mohou jako domovskou pozici brát místo připojení napájení modelu. V případě GeoLink je toto odlišné. Pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti se poloha pro návrat domů programuje a ukládá do paměti. Tímto způsobem se může model vždy vrátit na stejný bod opakovaně bez toho, že bude model létat nad hlavou pilota. Pilot tedy může nastavit jako domov pozici, která bude dostatečně daleko pro co nejvyšší bezpečnost.

Domovskou pozici lze kdykoli nastavit:

  • v programu Spirit Settings zvolením bodu na mapě
  • příkazem vysílače na daném místě (např. na letišti)

3.1 Popis

Jakmile dojde k aktivaci funkce, model změní ihned směr k naprogramované domovské pozici, ať je to kdekoli. Funkce funguje také létá-li model vzhůru nohama.

Po celou dobu, kdy je funkce aktivní, lze stále řídit vrtulku. Model tak je možné nasměrovat dle libosti. Funkce žádným způsobem neupravuje směr vrtulky. Ta bude fungovat stejně, jako v běžném letovém režimu.

Po dosažení polohy domova zde zůstane model viset, takže nikam již neuletí.

3.2 Kombinace s držením výšky

Tuto funkci lze současně využívat s funkcí držení výšky.

4 Auto Landing

Whenever you want to land with the model you can use this feature to do so automatically.

4.1 Description

It is enough to engage the feature and the model will land at the current position. Firstly, the model will stop it's movement. Secondly it will start to descend until it will reach approximately 2 meter altitude. From this point it will be descending rather slowly and only in case that the model is not moving in other way. If the model seems to be unstable it is important to perform the Compass Calibration or Correction angle adjustment.

Once the model will land the collective pitch will remain at a neutral position (0° deflection). The motor will not turn off.

The swashplate can be controlled all the time as if Coaxial mode is enabled - to perform a slight corrections if needed.

Rudder control is identical as with a normal flying mode.


5 Držení pozice

Při učení základních prvků může tato funkce pomoci v udržení požadované pozice. Pokud pilot nezvládá dostatečně dobře vis, pak bude GeoLink udržovat pozici sám.

5.1 Popis

Model létá podobně jako v režimu Koaxiál. Pilot může řídit model ve všech směrech, avšak je omezena rychlost pohybu. Model tedy nemůže létat ve vodorovném směru příliš velkou rychlostí. Let se bude podobat režimu Koaxiál, ale jakmile se model přestane řídit pákami, zastaví se na daném místě a bude jej udržovat. Pomocí pák může pilot kdykoli změnit směr a přesunout model jinde. Model nelze v tomto režimu naklonit do většího úhlu, tzn. není možné obrácení vzhůru nohama. Model může létat také vzhůru nohama, aktivuje-li se v této poloze funkce.

Řízení vrtulky je shodné s běžným letovým režimem.

5.2 Kombinace s držením výšky

Tuto funkci lze současně využívat s funkcí držení výšky.


6 Bezpečná zóna

Tato funkce dovoluje vytyčení letové oblasti tak, že když ji model přesáhne během letání, dojde k samovolnému navrácení. Pilot může nakonfigurovat virtuální mez, kde je dovoleno létat.

6.1 Popis

Jakmile model přesáhne nastavenou oblast, zastaví se a začne s návratem do oblasti jak nejrychleji je to možné. Tato funkce funguje i když model létá vzhůru nohama. Řízení vrtulky je shodné s běžným letovým režimem.

6.2 Kombinace s držením výšky

Tuto funkci lze současně využívat s funkcí držení výšky.


7 Držení výšky

Není-li pilot schopen udržet výšku modelu, může GeoLink udržovat výšku sám.

7.1 Popis

Model bude udržovat výšku v letové hladině, kde došlo k aktivaci funkce. Je možné funkci využívat jak v běžném letovém režimu, tak s režimy stabilizace. Pilot může kdykoli měnit letovou hladinu pohybem páky kolektivu. Pokud je páka bez pohybu, bude se udržovat daná výška. Tato funkce funguje i když model létá vzhůru nohama.

Funkce provádí pouze úpravy kolektivu.


8 Výškové omezení

Létání bez obav. Funkce, která dokáže aktivovat záchranný režim automaticky.

8.1 Popis

Po aktivování bude model létat běžným způsobem. Avšak jakmile se dostane pod nastavenou hladinu, dojde k automatickému aktivování záchranného režimu. Záchranný režim je aktivní nejméně po dobu 1,5 sekundy. Jakmile model vystoupá do bezpečné výšky, je záchranný režim vypnut a pilot tak může pokračovat v letání. Je zde použito stejné nastavení jako pro záchranný systém aktivovaný ručně.

Na druhou stranu, pokud model vystoupá za povolenou maximální výšku, pak v dalším stoupání již nebude pokračovat. Model tak nepřesáhne povolenou výšku a je pouze dovoleno klesnout.

Info.png Letová výška je počítána od výšky z bodu inicializace. Tzn. ihned po inicializaci se model nachází v nulové výšce.