O modulu GeoLink

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page GeoLink Introduction and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎русский

GeoLink je pomocný modul jednotek Spirit. Využívá Globální družicový polohový systém (GNSS) pro získání přesné pozice na zěmi. Pro další zpřesnění obsahuje tlakové, teplotní, vlhkostní čidla a také gyroskop, akcelerometr a kompas. Všechny tyto signály se zpracovávají v samostatném 32bit procesoru. Celek tak tvoří neobyčejné řešení pro R/C modely.

Družicový systém s globálním pokrytím se skládá z:

  • GPS
  • GLONASS
  • BeiDou
  • Galileo

Modul může využívat všechny družicové systémy ve stejnou chvíli. Technologie GNSS je schopna určit polohu s přesností 2 metrů. Avšak díky pokročilým algoritmům a čidlům bylo možné přesnost vylepšit o jeden řád.

1 Účel

GeoLink je velmi užitečná periférie pro každého, kdo ocení:

  • Držení přesné pozice a/nebo výšky.
  • Vytyčení prostoru, ve kterém může model létat.
  • Přivolání modelu zpět na domovskou pozici, kdykoli je to zapotřebí.
  • Automatické spuštění záchranného režimu v případě poklesu modelu pod nastavenou hladinu.
  • Vytyčení nejvyšší možné výšky, kterou model nemůže přesáhnout.
  • Zaznám letové trasy a rychlosti.

Za pomocí těchto funkcí mohou bezpečně létat i začátečníci, učit se výrazně rychleji a zapomenout na stresující situace. Zkušení piloti mohou využít autonomní řízení pro nahrávání videí, mohou zjistit, jak na tom model s letovou rychlostí a nebo vyzkoušet pokročilé prvky.

2 Kvalita signálu

Pro správnou funkci je nezbytné, aby byl modul provozován v co nejlepších podmínkách. Tyto se dají zajistit především správnou montáží modulu na R/C modelu.

3 První určení polohy (TTFF)

Kdykoli se modul připojí k napájení, začne hledáním okolních navigačních družic. Tato operace je ukončena, jakmile jsou nalezeny družice s dostatečně silným signálem. Doba hledání se přímo závuslní od toho, zda je upevnění modulu správné a zda nedochází k rušení signálu jinými vlivy. Jsou-li podmínky optimální, pak první určení polohy (TTFF) trvá kolem 30 sekund. Díky pokročilým funkcím, které GeoLink nabízí je možné zkrátit čekání až na pouhých 6 sekund. Je možné tak využívat všechny funkce ihned po inicializaci jednotky. Více podrobností v sekci Funkce.

4 Stav

Pro snadné rozpoznání stavu je zapotřebí sledovat stavovou LED modulu. Správné chování je takové, že se po připojení napájení LED rozsvítí na vteřinu a následně zhasne. Znamená to, že spouštěcí sekvence proběhla v pořádku.

Poté modul hledá navigační družice. Jakmile je nalezen dostatečný počet družic je modul schopen určit polohu - stavová LED začne trvale svítit. Tehdy je model připraven k letu. Je-li čas potřebný pro získání polohy delší 50 sekund, pak není kvalita signálu dostatečně dobrá. Příčinou mohou být budovy nebo stromy v blízkém okoli, nesprávné upevnění modulu na modelu nebo méně často také rušení. Pokud je GeoLink provozován uvnitř budovy, může být doba potřebná pro získání polohy značně delší. V ojedinělých případech nemusí k získání polohy dojít vůbec kvůli velkému útlumu.

Jakmile je modul schopen určit polohu, je šance ztráty signálu již nižší.

5 Bezpečnost

I když jsou jednotky Spirit spolu s GeoLink modulem schopné řízení modelu bez jakýchkoli pohybů pák vysílače, je vždy naprosto nezbytné, aby měl pilot vždy plnou kontrolu nad R/C modely. Pilot musí za všech okolností sledovat model, držet vysílač a nedovolit, aby model létal kdekoli, kde může vzniknout jakákoli škoda. Všechny dostupné funkce mohou být kdykoli deaktivovány bez jakékoli prodlevy. Pilot tak může vždy ovládat model běžným způsobem. Nevhodné provozní podmínky mohou vést k selhání systému.

Warning.png Za jakékoli způsobené škody či újmu na zdraví přebírá uživatel veškerou zodpovědnost, neboť výrobce není schopen zaručit korektní podmínky, ve kterých je zařízení užíváno.