Montáž modulu

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page GeoLink Mounting and the translation is 98% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎русский

Pro dosažení optimálního fungování je nezbytné správné připevnění k modelu. Pokud se neprovede korektně, bude přesnost funkcí zhoršena nebo v nejhorším případě funkčnost omezena.

Proto je nezbytné provést následující kroky velmi pečlivě.

1 Monžát na modelu vrtulníku

Modul je nezbytné připevnit vodorovně tak, že je logo GeoLink viditelné shora. Na výběr jsou dvě možnosti montáže:

 • Horizontální (0°) - konektor směřuje ke hlavnímu rotoru
 • Horizontální (180°) - konektor směřuje k vrtulce

Ještě před samotným upevněním doporučujeme prostudovat kapitolu Srovnání.

1.1 Umístění modulu

GeoLink by měl být připevněn nejlépe na OCASNÍ TRUBCE. Tato pozice je zpravidla nejvhodnější pro dosažení optimálních výsledků. Ideální umístění by mělo splňovat následující:

 • Je ve vzdálenosti alespoň 5cm od větších vodivých částí, jako je např. uhlíkový rám či šrouby.
 • Je ve vzdálenosti alespoň 5cm od jakékoli elektroniky (převážně serv).
 • Je ve vzdálenosti alespoň 8cm od elektrického motoru.
 • Je ve vzdálenosti alespoň 30cm od jakýchkoli magnetů (např. magnetických držáků kabiny)
 • Je zaručena přímá viditelnost s oblohou.
 • Je přesně ve vodorovné pozici.

Zvolte takovou pozici, která není příliš daleko tak, aby byl dodaný kablík mezi jednotkou Spirit a modulem dostatečně dlouhý. Umístění modulu příliš daleko na trubce také může způsobit zhoršení těžiště.

1.2 Postup montáže

Upevnění modelu se provádí pomocí dodané oboustranné pásky. Daná páska má velmi dobré adhesivní vlastnosti, takže bude modul držet dostatečně i v případě, že se páska nastřihne do tvaru kolejnice.

Některé helikoptéry mají namísto běžné trubky laminátový rám. V tomto případě je nezbytné strávit více času pro dosažení vodorovné plochy.

Volitelně lze také využít držáky pro GPS moduly poskytované třetí stranou.

Warning.png Nikdy neupevňujte GeoLink na kovových částech, blízko motoru nebo serv.

Warning.png Do not cover GeoLink connector with any tape, glue or paint. Opening above the connector is used to determine ambient pressure and altitude.


Geolink-horizontal.jpg
Příklad: Pozice je Horizontální (0°); Rotorová hlava je na levé straně.


Info.png Každý obvod obsahující antény je velmi pečlivě navržen tak, aby dosahoval správné impedance. Impedance je elektrická vlastnost, která přímo ovlivňuje výkonnost antény. Mění se dokonce v závislosti na částech, které jsou v blízkosti obvodu, především poblíž antény. Protože plošný spoj funguje jako část GPS antény, včetně šroubků, má jakákoli úprava elektroniky na impedanci vliv. Tzn, výrazně nedoporučujeme provádět jakékoli úpravy modulu GeoLink.

1.3 Montáž pomocí dodané pásky

1. Jeden kus pásky nalepte přibližně uprostřed.

Geolink-mounting-1.jpg

2. Připevněte modul na ocasní trubku.

Geolink-mounting-2.jpg

3. Rozstřihněte druhý kus pásky.

Geolink-mounting-3.jpg

4. Pásku přeložte na půl a opatrně vložte mezi modul a trubku (z obou stran trubky). Tímto se vytvoří dodatečná podpora. Nakonec zatlačte obě pásky co nejblíže k trubce (prsty nebo pinzetou).

Geolink-mounting-4.jpg
Geolink-mounting-5.jpg


Warning.png Páska dosáhne maximální adheze během několika minut. Poté již nemůže být znovu použita.


1.4 Demontování

V některých případech je zapotřebí GeoLink z modelu demontovat - např. během opravy modelu. V případě, že byl modul připevněn dodanou páskou, je zapotřebí zvýšené opatrnosti během tohoto procesu.

Vždy je nezbytné tahat nejdříve za oboustrannou pásku a odstranit ji. Za modul by se nemělo tahat v žádném případě. Nakonec s modulem jemně otáčejte dokud se páska zcela neodlepí.

Warning.png Nikdy netahejte za modul, je-li připevněn oboustrannou páskou! Může dojít k prohnutí či prasknutí plastové krabičy.


1.5 Příklady upevnění jednotky

Modul GeoLink lze k modelu připevnit také jinými způsoby, viz následující ukázky.

1.5.1 LYNX Oxy 2

LYNX Oxy 2

1.5.2 KDS Chase 360

KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360

1.5.3 SAB Goblin 700

SAB Goblin 700
SAB Goblin 700

2 Zapojení

Jednotka Spirit je s modulem GeoLink propojena pomocí JST-JST propojky o délce 22cm. Tato je standardně dodávána v balení s modulem. Delší propojka je možná a bude dostupná. Z důvodu zachování správné impedance je vhodnější co nejkratší propojka. Tzn. jakýkoli dodatečný kablík může teoraticky zhoršit příjem signálu.


μSpirit SAT - Satelitní konektor
Spirit Primární satelitní konektor
Spirit Pro Sekundární satelitní konektor


Info.png Propojka modulu GeoLink je kompatibilní s propojkami pro satelitní přijímače Spektrum.


Geolink-wiring.jpg
Zapojení jednotek Spirit Pro.

3 Zarovnání

Neboť není snadné opticky určit, zda je modul zcela přesně pripevněn, poskytuje GeoLink funkci digitálního úhloměru. Přímo v programu Spirit Settings lze zjistit aktuální odchylku modulu vůči zemi a provést tak potřebné korekce.

GeoLink-Alignment.png

3.1 Proces zarovnání

Zarovnání lze provést před i po montáži samotného modulu.

 1. Připojte GeoLink a Spirit jednotku dodanou propojkou (nejlépe ve chvíli kdy modul není ještě připevněn).
 2. Připojte napájení.
 3. Po inicializaci jednotky spusťte program Spirit Settings.
 4. Otevřete v kartě Obecné volbu Modul GeoLink.
 5. Přejděte zde na kartu Modul.
 6. Umístěte GeoLink na rovnou, vodorovnou plochu na modelu. (např. na jednotku Spirit)
 7. Klikněte na tlačítko Vynulovat (dočasně) pro vynulování úhloměru.
 8. Přesuňte GeoLink na místo, kde má být upevněn.
 9. Připevněte GeoLink dodanou oboustrannou páskou tak, aby úhloměr zobrazoval odchylku co nejbližší 0° v obou osách.