All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs)Komunikace s modulem GeoLink byla neočekávaně ukončena. Všechny funkce modulu GeoLink budou nefunkční. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujistěte se, že statová LED modulu po přistání nebliká.
 h English (en)GeoLink module communication stopped unexpectedly. All GeoLink features will be unaccessible. Please verify cable between GeoLink and Spirit unit. Make sure that GeoLink LED light is not flashing after landing.
 h Russian (ru)Внезапная потеря связи с Geolink. Все функции связные с Geolink недоступны. Проверьте кабель соединяющий Geolink и Spirit. Убедитесь, что светодиод на Geolink не мигает после посадки.