Difference between revisions of "Spektrum Integration/cs"

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
(Created page with "V případě, že přijímač SPM4649T nebyl ještě spárován, lze provést párování nyní s pomocí '''párovací propojky'''. Párovací propojku zasuňte do pouzdra, k...")
 
(44 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
  
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Spektrum.
+
'''Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Spektrum.'''
  
 
Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.
 
Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.
Line 10: Line 10:
  
 
Pro fungování je zapotřebí:
 
Pro fungování je zapotřebí:
* Spektrum vysílač: '''DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20'''
+
* Spektrum vysílač: '''DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20, IX12, IX20'''
 
* Telemetrický přijímač: '''SPM4649T'''
 
* Telemetrický přijímač: '''SPM4649T'''
 
* Propojka pro Jeti integraci - dostupná na eshopu (nebo vlastní modifikace kabelu).
 
* Propojka pro Jeti integraci - dostupná na eshopu (nebo vlastní modifikace kabelu).
* Spirit firmware: '''2.4.3''' (with the new Bootloader flashed - see the [[Spektrum_Integration#Troubleshooting|Troubleshooting]] section)
+
* Spirit firmware: '''2.4.3''' (s poslední verzí zavaděče - viz kapitola [[Spektrum_Integration/cs#.C5.98e.C5.A1en.C3.AD_probl.C3.A9m.C5.AF|řešení problémů]])
  
 
[[File:Jeti-cable.jpg]]
 
[[File:Jeti-cable.jpg]]
Line 28: Line 28:
 
{{Info|[[File:Info.png|18px|]] V případě, že přijímač SPM4649T nebyl ještě spárován, lze provést párování nyní s pomocí '''párovací propojky'''.
 
{{Info|[[File:Info.png|18px|]] V případě, že přijímač SPM4649T nebyl ještě spárován, lze provést párování nyní s pomocí '''párovací propojky'''.
 
Párovací propojku zasuňte do pouzdra, které je vyvedeno z přijímače. Poté připojte napájení (lze využít BEC a/nebo kterýkoli volný port jednotky, např. CH0 či AUX2).
 
Párovací propojku zasuňte do pouzdra, které je vyvedeno z přijímače. Poté připojte napájení (lze využít BEC a/nebo kterýkoli volný port jednotky, např. CH0 či AUX2).
Volitelně lze spárovat také satelity jak je uvedeno níže. [[Wiring#CONNECTION_OF_SPEKTRUM_DSM2.2FX_SATELLITE|Manual/cs]].}}
+
Volitelně lze spárovat také satelity jak je uvedeno v manuálu [[Wiring#CONNECTION_OF_SPEKTRUM_DSM2.2FX_SATELLITE|Manual/cs]].}}
 
<p></p>
 
<p></p>
  
Line 38: Line 38:
 
|-
 
|-
 
| style="width: 15%;"|'''jednotka Spirit'''
 
| style="width: 15%;"|'''jednotka Spirit'''
|Other end of the Jeti integration cable should be connected so that Orange wire is in the AIL pin. Powering plug with Red and Brown wires in the RUD port. ''(see the photo)''
+
|Druhý vývod Jeti propojky má být zapojen tak, že oranžový vodič bude zapojen na pozici pinu AIL v jednotce. Napájecí konektor s červeným a hnědým vodičem zapojte na pozici RUD. ''(viz fotka)''
 
|}
 
|}
  
Line 45: Line 45:
  
  
=== Spektrum satellites (optional) ===
+
=== Spektrum satelity (volitelné) ===
  
To improve receiving capabilities you can connect additional Spektrum satellites. So the combination can be following:
+
Pro zlepšení kvality přijímaného signálů lze volitelně připojit také Spektrum satelity. Lze tedy vytvořit následující kombinace zapojení:
* '''Spirit Pro''' - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satellites
+
* '''Spirit 2''' - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelity
* '''Spirit''' - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satellites
+
* '''Spirit Pro''' - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelity
* '''µSpirit''' - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satellites
+
* '''Spirit''' - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelity
 +
* '''µSpirit''' - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelity
 
<p></p>
 
<p></p>
 
{{Info|[[File:Info.png|18px|]] V případě, že se využívá [[ESC telemetry/cs|ESC telemetrie]], není možné připojit Spektrum satelit do primárního portu. Pro telemetrie regulátorů Castle Creations a Kontronik Kosmik/Jive Pro lze primární satelit připojit.}}
 
{{Info|[[File:Info.png|18px|]] V případě, že se využívá [[ESC telemetry/cs|ESC telemetrie]], není možné připojit Spektrum satelit do primárního portu. Pro telemetrie regulátorů Castle Creations a Kontronik Kosmik/Jive Pro lze primární satelit připojit.}}
Line 56: Line 57:
 
== Nastavení vysílače ==
 
== Nastavení vysílače ==
  
=== Firmware update ===
+
=== Aktualizace firmware ===
  
Update your transmitter to the latest firmware '''1.20''' from the [https://www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx?ReturnUrl=%2fMyAccount%2fDefault.aspx Spektrum Airware portal]. In the menu SETUPS/UPDATES - FIRMWARE UPDATES you will find the firmware for download. The SAX file must be stored on the SDCARD and inserted in your transmitter. In the ''System Setup/Transfer SD Card'' you can select Firmware update as Option.
+
Aktualizujte vysílač na poslední verzi firmware '''1.20''' z [https://www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx?ReturnUrl=%2fMyAccount%2fDefault.aspx portálu Spektrum Airware]. V nabídce přejdete na SETUPS/UPDATES - FIRMWARE UPDATES, kde naleznete firmware ke stažení.
 +
Soubor SAX je zapotřebí následně uložit na SD kartu vysílače. Po znovu vložení karty do vysílače přejděte na ''System Setup/Transfer SD Card'' a vyberte možnost Firmware update.
  
* DX6e does not need update (version 1.00 will work).
+
* DX6e nevyžaduje aktualizaci (verze 1.00 bude fungovat).
  
=== Configuration ===
+
=== Nastavení ===
  
Power up the transmitter and in the '''Main menu''' enter the '''Telemetry'''.
+
Zapněte vysílač a v hlavním menu vstupte do nabídky '''Telemetry'''.
  
Configure:
+
Nastavte:
 
* 1: ESC  
 
* 1: ESC  
 
* 2: Text Gen
 
* 2: Text Gen
 +
* 3: Flight Pack mAh
  
When adding ''Text Gen'' make sure that '''Display''' option is configured to '''Act''' or '''Roller''' ''(depending on radio)''.
+
Během přidávání ''Text Gen'' se ujistěte, že volba '''Display''' je na '''Act''' nebo '''Roller''' ''(v závislosti na vysílači)''.
  
At this point your transmitter is ready. You can return to the main screen.
+
Nyní je již přijímač připraven. Můžete se vrátit do hlavního menu.
  
 
== Program Spirit Settings ==
 
== Program Spirit Settings ==
Line 88: Line 91:
 
Zapněte vysílač a na hlavní obrazovce potočte rolovacím tlačítkem do prava, dokud se nezobrazí '''prázná obrazovka'''.
 
Zapněte vysílač a na hlavní obrazovce potočte rolovacím tlačítkem do prava, dokud se nezobrazí '''prázná obrazovka'''.
  
=== Entering the menu ===
+
=== Menu integrace ===
  
 
V této chvíli je menu integrace uzamčeno, aby nedošlo omylem k přenastavení parametru.
 
V této chvíli je menu integrace uzamčeno, aby nedošlo omylem k přenastavení parametru.
Line 94: Line 97:
 
Na obrazovce se zobrazí zpráva '''<READY>''' ihned, jakmile bude menu odemčeno. Poté již lze kniply vrátit zpět a lze začít s nastavováním.
 
Na obrazovce se zobrazí zpráva '''<READY>''' ihned, jakmile bude menu odemčeno. Poté již lze kniply vrátit zpět a lze začít s nastavováním.
  
=== Closing the menu ===
+
=== Ukončení integrace ===
  
As soon as you will want to close the Integration menu (when you will want to fly) perform the same procedure with the sticks.
+
Ihned co budete chtít uzavřít menu integrace (např. když budete připraveni létat) se musí s pákami vysílače provést stejný úkon.
Move and hold the sticks (Rudder to the right and Aileron to the left) for over 2 seconds. Menu is closed successfully when '''<CLOSED>''' is displayed even if you will return the sticks back to the center.
+
Páky přesuňte a držte pozici (Směrovka do prava a křidélka do leva) po dobu alespoň 2 sekund.
If you will not close the integration menu, it will be temporarily disabled as soon as the Throttle curve will exceed 15%. But to minimize any risk we highly recommend to close it properly.
+
Menu se uzavře ve chvíli když se na displeji zobrazí '''<CLOSED>''' a zůstane tam i když se páky přesunou zpět do středu.
 +
V případě, že se integrace neukončí, bude dočasně automaticky vypnutá vždy, když kanál plynu přesáhne 15%.
 +
Pro minimalizaci jakéhokoli nebezpečí vyrazně doporučujeme menu integrace vždy uzavřít.
  
=== Navigation ===
+
=== Ovládání ===
  
 
Pro snadnou orientaci je rozložení menu integrace téměř shodné s programem Spirit Settings na PC.
 
Pro snadnou orientaci je rozložení menu integrace téměř shodné s programem Spirit Settings na PC.
Line 108: Line 113:
 
{{Info|[[File:Info.png|18px|]] Pro ovládání menu použijte kniply křidélek a výškovky.}}
 
{{Info|[[File:Info.png|18px|]] Pro ovládání menu použijte kniply křidélek a výškovky.}}
  
* Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
+
* Křidélka vlevo - Zpět na předchozí nabídku; Ukončí editaci hodnoty parametru.
* Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
+
* Křidélka vpravo - Vstoupí do nabídky; Editace hodnoty zvoleného parametru.
* Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
+
* Výškovka nahoru - Přejde o položku výše v nabídce; Přičte hodnotu zvoleného parametru.
* Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
+
* Výškovka dolů - Přejde dolů v nabídce; Sníží hodnotu zvoleného parametru.
  
 
<p></p>
 
<p></p>
Line 131: Line 136:
 
== Telemetrická data ==
 
== Telemetrická data ==
  
Now it is a proper time for configuring the [[ESC telemetry]] ''(if you want to use this feature)''.
+
Pokud je již vše funkční, lze volitelně nakonfigurovat [[ESC telemetry/cs|ESC telemetrii]] ''(pokud funkci chcete využívat)''.
  
If the feature is not used, you will still get telemetry variables such as Vibration Level, Throttle percentage and possibly RPM readout as described below. These will be displayed automatically if the Transmitter preparation step was finished.
+
Pokud se funkce nepoužívá, budou i přesto přenášeny telemetrické data jako je úroveň vibrací, otevření plynu a příp. otáčky rotoru. Tyto proměnné budou zobrazeny automaticky, je-li správně proveden krok nastavení vysílače.
  
=== Displaying the data ===
+
=== Zobrazení dat ===
 
Pro zobrazení telemetrických dat se přesuňte na menu '''ESC Status''' pomocí otočného tlačítka.
 
Pro zobrazení telemetrických dat se přesuňte na menu '''ESC Status''' pomocí otočného tlačítka.
  
If you can't see the '''ESC Status''', please make sure you have performed necessary [[Spektrum_Integration#Configuration|configuration]].
+
Pokud nevidíte '''ESC Status''', ujistěte se, že jste provedli korektně [[Spektrum_Integration/cs#Nastaven.C3.AD_vys.C3.ADla.C4.8De|nastavení]].
  
'''List of available Telemetry variables:'''
+
'''Seznam dostupných telemetrických proměnných:'''
 
* '''RPM''' [Head RPM] - Otáčky rotoru, viz kapitola [[Configuration/cs#GOVERNOR|RPM sensor]].
 
* '''RPM''' [Head RPM] - Otáčky rotoru, viz kapitola [[Configuration/cs#GOVERNOR|RPM sensor]].
 
* '''Volts''' [V] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Napětí baterie
 
* '''Volts''' [V] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Napětí baterie
 
* '''Motor''' [A] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Proudové zatížení
 
* '''Motor''' [A] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Proudové zatížení
* '''Throttle''' [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
+
* '''Throttle''' [%] - Otevření regulátoru
 
* '''Output''' [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
 
* '''Output''' [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
 
* '''FET Temp''' [°C] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Teplota ESC
 
* '''FET Temp''' [°C] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Teplota ESC
* '''BEC''' [C] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Spotřebovaná kapacita hlavní baterie (1234mAh = 123.4C)
+
* '''Capacity''' [mAh] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Spotřebovaná kapacita hlavní baterie
 
* '''BEC''' [V] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Napětí na BEC
 
* '''BEC''' [V] - [[ESC_telemetry/cs|ESC telemetrie]] '''|''' Napětí na BEC
  
Line 155: Line 160:
 
== Řešení problémů ==
 
== Řešení problémů ==
  
=== SPM4649T always in binding mode ===
+
=== SPM4649T je neustále v párovacím režimu ===
  
This issue can be sorted so that you will re-flash the unit's Bootloader to the latest version. All units that were shipped with firmware older than 2.4.3 will need this.
+
Tento problém lze vyřešit tak, že se znovu nahraje poslední verze firmware do jednotky, avšak spolu s přehráním zavaděče. Všechny jednotky, které byly zakoupeny s firmware starším než 2.4.3 tento krok budou vyžadovat.
  
It can be done easily so that you will perform the flashing process again (with the latest 4df file), but before clicking the Flash button, press '''CTRL+B''' keys.
+
Nahrát lze jednoduše tak, že stáhnete poslední verzi firmware a zvolíte ji v programu v kartě Aktualizace.
Once pressed, you will see ''Status: Bootloader Overwrite'' message. Then click the Flash button. The flashing will take little bit longer than usually (done in two stages).
+
Předtím, než kliknete na tlačítko Flash je pouze zapotřebí stisknout klávesovou zkratku '''CTRL+B'''.
{{Quote|Update the bootloader only if you are certain, that normal firmware flashing is working correctly on your computer.}}
+
Jakmile se stiskne, zobrazí se zpráva ''Stav: Přepis zavaděče''. Až poté klikněte na tlačítko Flash.
 +
Nahrávání bude trvat o něco déle (bude provedeno ve dvou fázích).
 +
{{Quote|Aktualizujte zavaděč pouze pokud jste si naprosto jistí, že běžné nahrávání firmware funguje na Vašem počítači správně.}}

Latest revision as of 20:28, 29 December 2019

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎русский • ‎中文(繁體)‎

Spektrum-display.png


Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Spektrum.

Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.

1 Požadavky

Pro fungování je zapotřebí:

 • Spektrum vysílač: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20, IX12, IX20
 • Telemetrický přijímač: SPM4649T
 • Propojka pro Jeti integraci - dostupná na eshopu (nebo vlastní modifikace kabelu).
 • Spirit firmware: 2.4.3 (s poslední verzí zavaděče - viz kapitola řešení problémů)

Jeti-cable.jpg

2 Zapojení

2.1 SPM4649T přijímač

Přijímač je schopen přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě tohoto přijímače není nutné připojit nic dalšího.

Použitím Jeti propojky nejsou zapotřebí žádné úpravy přijímače. V případě, že tuto propojku nemáte, je možné ji snadno vyrobit s pomocí přímé propojky, jehly a dalšího servo konektoru.

Info.png V případě, že přijímač SPM4649T nebyl ještě spárován, lze provést párování nyní s pomocí párovací propojky. Párovací propojku zasuňte do pouzdra, které je vyvedeno z přijímače. Poté připojte napájení (lze využít BEC a/nebo kterýkoli volný port jednotky, např. CH0 či AUX2). Volitelně lze spárovat také satelity jak je uvedeno v manuálu Manual/cs.


SPM4649T přijímač Jeti propojka musí být zapojena do servo konektoru přijímače. Tento konektor je určen mj. pro párování přijímače.
jednotka Spirit Druhý vývod Jeti propojky má být zapojen tak, že oranžový vodič bude zapojen na pozici pinu AIL v jednotce. Napájecí konektor s červeným a hnědým vodičem zapojte na pozici RUD. (viz fotka)

SPM4649T receiver Spirit Pro unit


2.2 Spektrum satelity (volitelné)

Pro zlepšení kvality přijímaného signálů lze volitelně připojit také Spektrum satelity. Lze tedy vytvořit následující kombinace zapojení:

 • Spirit 2 - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelity
 • Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelity
 • Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelity
 • µSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelity

Info.png V případě, že se využívá ESC telemetrie, není možné připojit Spektrum satelit do primárního portu. Pro telemetrie regulátorů Castle Creations a Kontronik Kosmik/Jive Pro lze primární satelit připojit.

3 Nastavení vysílače

3.1 Aktualizace firmware

Aktualizujte vysílač na poslední verzi firmware 1.20 z portálu Spektrum Airware. V nabídce přejdete na SETUPS/UPDATES - FIRMWARE UPDATES, kde naleznete firmware ke stažení. Soubor SAX je zapotřebí následně uložit na SD kartu vysílače. Po znovu vložení karty do vysílače přejděte na System Setup/Transfer SD Card a vyberte možnost Firmware update.

 • DX6e nevyžaduje aktualizaci (verze 1.00 bude fungovat).

3.2 Nastavení

Zapněte vysílač a v hlavním menu vstupte do nabídky Telemetry.

Nastavte:

 • 1: ESC
 • 2: Text Gen
 • 3: Flight Pack mAh

Během přidávání Text Gen se ujistěte, že volba Display je na Act nebo Roller (v závislosti na vysílači).

Nyní je již přijímač připraven. Můžete se vrátit do hlavního menu.

4 Program Spirit Settings

Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0. Předtím, než je možné zapnout Spektrum integraci, je důležité nastavit typ přijímače na Spektrum DSM2/X. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.

Spektrum-settings.png

5 Menu integrace

Jakmile je jednotka inicializována, je možné vstoupit do menu Spektrum integrace nebo zobrazit telemetrické data.

Zapněte vysílač a na hlavní obrazovce potočte rolovacím tlačítkem do prava, dokud se nezobrazí prázná obrazovka.

5.1 Menu integrace

V této chvíli je menu integrace uzamčeno, aby nedošlo omylem k přenastavení parametru. Pro odemknutí menu integrace je zapotřebí nastavit knipl směrovky do prava a zároveň knipl křidélek do leva - držte alespoň 2 sekundy. Na obrazovce se zobrazí zpráva <READY> ihned, jakmile bude menu odemčeno. Poté již lze kniply vrátit zpět a lze začít s nastavováním.

5.2 Ukončení integrace

Ihned co budete chtít uzavřít menu integrace (např. když budete připraveni létat) se musí s pákami vysílače provést stejný úkon. Páky přesuňte a držte pozici (Směrovka do prava a křidélka do leva) po dobu alespoň 2 sekund. Menu se uzavře ve chvíli když se na displeji zobrazí <CLOSED> a zůstane tam i když se páky přesunou zpět do středu. V případě, že se integrace neukončí, bude dočasně automaticky vypnutá vždy, když kanál plynu přesáhne 15%. Pro minimalizaci jakéhokoli nebezpečí vyrazně doporučujeme menu integrace vždy uzavřít.

5.3 Ovládání

Pro snadnou orientaci je rozložení menu integrace téměř shodné s programem Spirit Settings na PC.

Jakmile se začne nastavovat, je chování jednotky stejné jako když běží konfigurační program na PC. Menu Spektrum integrace umožňuje změnit všechny parametry včetně základních.

Info.png Pro ovládání menu použijte kniply křidélek a výškovky.

 • Křidélka vlevo - Zpět na předchozí nabídku; Ukončí editaci hodnoty parametru.
 • Křidélka vpravo - Vstoupí do nabídky; Editace hodnoty zvoleného parametru.
 • Výškovka nahoru - Přejde o položku výše v nabídce; Přičte hodnotu zvoleného parametru.
 • Výškovka dolů - Přejde dolů v nabídce; Sníží hodnotu zvoleného parametru.

Warning.png Nikdy nenastavujte během létání!

Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v reálném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu 'Bank' v hlavní nabídce integrace.

Nezapomeňte uložit změny kliknutím na Save Settings, jinak dojde po odpojení napájení k návratu k předchozí konfiguraci.


Spektrum-menu1.png


Spektrum-menu2.png


6 Telemetrická data

Pokud je již vše funkční, lze volitelně nakonfigurovat ESC telemetrii (pokud funkci chcete využívat).

Pokud se funkce nepoužívá, budou i přesto přenášeny telemetrické data jako je úroveň vibrací, otevření plynu a příp. otáčky rotoru. Tyto proměnné budou zobrazeny automaticky, je-li správně proveden krok nastavení vysílače.

6.1 Zobrazení dat

Pro zobrazení telemetrických dat se přesuňte na menu ESC Status pomocí otočného tlačítka.

Pokud nevidíte ESC Status, ujistěte se, že jste provedli korektně nastavení.

Seznam dostupných telemetrických proměnných:

 • RPM [Head RPM] - Otáčky rotoru, viz kapitola RPM sensor.
 • Volts [V] - ESC telemetrie | Napětí baterie
 • Motor [A] - ESC telemetrie | Proudové zatížení
 • Throttle [%] - Otevření regulátoru
 • Output [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
 • FET Temp [°C] - ESC telemetrie | Teplota ESC
 • Capacity [mAh] - ESC telemetrie | Spotřebovaná kapacita hlavní baterie
 • BEC [V] - ESC telemetrie | Napětí na BEC

Spektrum-telemetry.png


7 Řešení problémů

7.1 SPM4649T je neustále v párovacím režimu

Tento problém lze vyřešit tak, že se znovu nahraje poslední verze firmware do jednotky, avšak spolu s přehráním zavaděče. Všechny jednotky, které byly zakoupeny s firmware starším než 2.4.3 tento krok budou vyžadovat.

Nahrát lze jednoduše tak, že stáhnete poslední verzi firmware a zvolíte ji v programu v kartě Aktualizace. Předtím, než kliknete na tlačítko Flash je pouze zapotřebí stisknout klávesovou zkratku CTRL+B. Jakmile se stiskne, zobrazí se zpráva Stav: Přepis zavaděče. Až poté klikněte na tlačítko Flash. Nahrávání bude trvat o něco déle (bude provedeno ve dvou fázích).

Warning.png Aktualizujte zavaděč pouze pokud jste si naprosto jistí, že běžné nahrávání firmware funguje na Vašem počítači správně.