Difference between revisions of "Spektrum Integration/cs"

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
(Created page with "Aktualizujte vysílač na poslední verzi firmware '''1.20''' z [https://www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx?ReturnUrl=%2fMyAccount%2fDefault.aspx portálu Spektrum Airwar...")
(Created page with "* DX6e nevyžaduje aktualizaci (verze 1.00 bude fungovat).")
Line 61: Line 61:
 
Soubor SAX je zapotřebí následně uložit na SD kartu vysílače. Po znovu vložení karty do vysílače přejděte na ''System Setup/Transfer SD Card'' a vyberte možnost Firmware update.
 
Soubor SAX je zapotřebí následně uložit na SD kartu vysílače. Po znovu vložení karty do vysílače přejděte na ''System Setup/Transfer SD Card'' a vyberte možnost Firmware update.
  
* DX6e does not need update (version 1.00 will work).
+
* DX6e nevyžaduje aktualizaci (verze 1.00 bude fungovat).
  
 
=== Configuration ===
 
=== Configuration ===

Revision as of 12:23, 12 January 2018

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎русский • ‎中文(繁體)‎

Spektrum-display.png


Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Spektrum.

Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.

1 Požadavky

Pro fungování je zapotřebí:

 • Spektrum vysílač: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
 • Telemetrický přijímač: SPM4649T
 • Propojka pro Jeti integraci - dostupná na eshopu (nebo vlastní modifikace kabelu).
 • Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)

Jeti-cable.jpg

2 Zapojení

2.1 SPM4649T přijímač

Přijímač je schopen přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě tohoto přijímače není nutné připojit nic dalšího.

Použitím Jeti propojky nejsou zapotřebí žádné úpravy přijímače. V případě, že tuto propojku nemáte, je možné ji snadno vyrobit s pomocí přímé propojky, jehly a dalšího servo konektoru.

Info.png V případě, že přijímač SPM4649T nebyl ještě spárován, lze provést párování nyní s pomocí párovací propojky. Párovací propojku zasuňte do pouzdra, které je vyvedeno z přijímače. Poté připojte napájení (lze využít BEC a/nebo kterýkoli volný port jednotky, např. CH0 či AUX2). Volitelně lze spárovat také satelity jak je uvedeno níže. Manual/cs.


SPM4649T přijímač Jeti propojka musí být zapojena do servo konektoru přijímače. Tento konektor je určen mj. pro párování přijímače.
jednotka Spirit Druhý vývod Jeti propojky má být zapojen tak, že oranžový vodič bude zapojen na pozici pinu AIL v jednotce. Napájecí konektor s červeným a hnědým vodičem zapojte na pozici RUD. (viz fotka)

SPM4649T receiver Spirit Pro unit


2.2 Spektrum satelity (volitelné)

Pro zlepšení kvality přijímaného signálů lze volitelně připojit také Spektrum satelity. Lze tedy vytvořit následující kombinace zapojení:

 • Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelity
 • Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelity
 • µSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelity

Info.png V případě, že se využívá ESC telemetrie, není možné připojit Spektrum satelit do primárního portu. Pro telemetrie regulátorů Castle Creations a Kontronik Kosmik/Jive Pro lze primární satelit připojit.

3 Nastavení vysílače

3.1 Aktualizace firmware

Aktualizujte vysílač na poslední verzi firmware 1.20 z portálu Spektrum Airware. V nabídce přejdete na SETUPS/UPDATES - FIRMWARE UPDATES, kde naleznete firmware ke stažení. Soubor SAX je zapotřebí následně uložit na SD kartu vysílače. Po znovu vložení karty do vysílače přejděte na System Setup/Transfer SD Card a vyberte možnost Firmware update.

 • DX6e nevyžaduje aktualizaci (verze 1.00 bude fungovat).

3.2 Configuration

Power up the transmitter and in the Main menu enter the Telemetry.

Configure:

 • 1: ESC
 • 2: Text Gen

When adding Text Gen make sure that Display option is configured to Act or Roller (depending on radio).

At this point your transmitter is ready. You can return to the main screen.

4 Program Spirit Settings

Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0. Předtím, než je možné zapnout Spektrum integraci, je důležité nastavit typ přijímače na Spektrum DSM2/X. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.

Spektrum-settings.png

5 Menu integrace

Jakmile je jednotka inicializována, je možné vstoupit do menu Spektrum integrace nebo zobrazit telemetrické data.

Zapněte vysílač a na hlavní obrazovce potočte rolovacím tlačítkem do prava, dokud se nezobrazí prázná obrazovka.

5.1 Entering the menu

V této chvíli je menu integrace uzamčeno, aby nedošlo omylem k přenastavení parametru. Pro odemknutí menu integrace je zapotřebí nastavit knipl směrovky do prava a zároveň knipl křidélek do leva - držte alespoň 2 sekundy. Na obrazovce se zobrazí zpráva <READY> ihned, jakmile bude menu odemčeno. Poté již lze kniply vrátit zpět a lze začít s nastavováním.

5.2 Closing the menu

As soon as you will want to close the Integration menu (when you will want to fly) perform the same procedure with the sticks. Move and hold the sticks (Rudder to the right and Aileron to the left) for over 2 seconds. Menu is closed successfully when <CLOSED> is displayed even if you will return the sticks back to the center. If you will not close the integration menu, it will be temporarily disabled as soon as the Throttle curve will exceed 15%. But to minimize any risk we highly recommend to close it properly.

5.3 Navigation

Pro snadnou orientaci je rozložení menu integrace téměř shodné s programem Spirit Settings na PC.

Jakmile se začne nastavovat, je chování jednotky stejné jako když běží konfigurační program na PC. Menu Spektrum integrace umožňuje změnit všechny parametry včetně základních.

Info.png Pro ovládání menu použijte kniply křidélek a výškovky.

 • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
 • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
 • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
 • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.

Warning.png Nikdy nenastavujte během létání!

Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v reálném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu 'Bank' v hlavní nabídce integrace.

Nezapomeňte uložit změny kliknutím na Save Settings, jinak dojde po odpojení napájení k návratu k předchozí konfiguraci.


Spektrum-menu1.png


Spektrum-menu2.png


6 Telemetrická data

Now it is a proper time for configuring the ESC telemetry (if you want to use this feature).

If the feature is not used, you will still get telemetry variables such as Vibration Level, Throttle percentage and possibly RPM readout as described below. These will be displayed automatically if the Transmitter preparation step was finished.

6.1 Displaying the data

Pro zobrazení telemetrických dat se přesuňte na menu ESC Status pomocí otočného tlačítka.

If you can't see the ESC Status, please make sure you have performed necessary configuration.

List of available Telemetry variables:

 • RPM [Head RPM] - Otáčky rotoru, viz kapitola RPM sensor.
 • Volts [V] - ESC telemetrie | Napětí baterie
 • Motor [A] - ESC telemetrie | Proudové zatížení
 • Throttle [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
 • Output [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
 • FET Temp [°C] - ESC telemetrie | Teplota ESC
 • BEC [C] - ESC telemetrie | Spotřebovaná kapacita hlavní baterie (1234mAh = 123.4C)
 • BEC [V] - ESC telemetrie | Napětí na BEC

Spektrum-telemetry.png


7 Řešení problémů

7.1 SPM4649T always in binding mode

This issue can be sorted so that you will re-flash the unit's Bootloader to the latest version. All units that were shipped with firmware older than 2.4.3 will need this.

It can be done easily so that you will perform the flashing process again (with the latest 4df file), but before clicking the Flash button, press CTRL+B keys. Once pressed, you will see Status: Bootloader Overwrite message. Then click the Flash button. The flashing will take little bit longer than usually (done in two stages).

Warning.png Update the bootloader only if you are certain, that normal firmware flashing is working correctly on your computer.