Difference between revisions of "Translations:Configuration/371/cs"

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Kalibraci plynu regulátoru otáček provádějte pouze, pokud je governor v jednotce vypnutý. *Pro křivku plynu pod 50% je governor neaktivní – data kanálu plynu jsou...")
 
Line 5: Line 5:
 
*V případě, že jsou Aktuální otáčky 4000 RPM, je měření mimo rozsah a je zapotřebí upravit počet aktivních magnetů či převodový poměr.
 
*V případě, že jsou Aktuální otáčky 4000 RPM, je měření mimo rozsah a je zapotřebí upravit počet aktivních magnetů či převodový poměr.
 
*Pokud nefunguje přepínání otáček korektně, je na vině většinou připojení senzoru. Může se také jednat o rušení senzoru a bude nutné jej umístit na modelu jinde, případně odstínit. Rušení senzoru je také zaznamenáno v letovém záznamu. Zvýšení hodnoty parametru Filtr senzoru otáček v Expertním nastavení může problém odstranit.
 
*Pokud nefunguje přepínání otáček korektně, je na vině většinou připojení senzoru. Může se také jednat o rušení senzoru a bude nutné jej umístit na modelu jinde, případně odstínit. Rušení senzoru je také zaznamenáno v letovém záznamu. Zvýšení hodnoty parametru Filtr senzoru otáček v Expertním nastavení může problém odstranit.
*Seznam podporovaných snímačů otáček a jejich zapojení bude postupně aktualizován na našem
 

Revision as of 12:59, 12 January 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Configuration)
*Throttle calibration of the ESC is possible only if the Governor is disabled in the unit.
*For throttle curve under approx. 50% governor is inactive – throttle is controlled directly.
*You should see “Governor was Engaged” event in the log after spoolup with enabled governor.
*Governor Bailout function can be activated whenever the throttle signal is higher than 1250 μs which is approx. 12% throttle curve. If the signal is lower then smooth spoolup sequence is activated.
*In case that the ''Current RPM'' value is 8000 RPM measurement is out of range. It may be needed to change count of the active magnets.
*If governor does not react correctly during Throttle Curve changes or even during spoolup, it is most probably result of an excess noise in the RPM sensor or connection. You may consider to use a proper shielding. Increasing value of the RPM Sensor filter in the Expert settings can solve the problem.
Translation*Kalibraci plynu regulátoru otáček provádějte pouze, pokud je governor v jednotce vypnutý.
*Pro křivku plynu pod 50% je governor neaktivní – data kanálu plynu jsou přeposílána přímo. Plynulý rozběh se zde nepoužívá.
*Po dosažení požadovaných otáček by v záznamu letu měla být událost „Governor byl aktivován“.
*Funkci Governor Bailout lze aktivovat kdykoli, má-li signál plynu hodnotu vyšší než 1250 μs, což odpovídá přibližně 12% křivce plynu. Pokud je hodnota nižší, bude rychlost rozběhu motoru normální.
*V případě, že jsou Aktuální otáčky 4000 RPM, je měření mimo rozsah a je zapotřebí upravit počet aktivních magnetů či převodový poměr.
*Pokud nefunguje přepínání otáček korektně, je na vině většinou připojení senzoru. Může se také jednat o rušení senzoru a bude nutné jej umístit na modelu jinde, případně odstínit. Rušení senzoru je také zaznamenáno v letovém záznamu. Zvýšení hodnoty parametru Filtr senzoru otáček v Expertním nastavení může problém odstranit.
  • Kalibraci plynu regulátoru otáček provádějte pouze, pokud je governor v jednotce vypnutý.
  • Pro křivku plynu pod 50% je governor neaktivní – data kanálu plynu jsou přeposílána přímo. Plynulý rozběh se zde nepoužívá.
  • Po dosažení požadovaných otáček by v záznamu letu měla být událost „Governor byl aktivován“.
  • Funkci Governor Bailout lze aktivovat kdykoli, má-li signál plynu hodnotu vyšší než 1250 μs, což odpovídá přibližně 12% křivce plynu. Pokud je hodnota nižší, bude rychlost rozběhu motoru normální.
  • V případě, že jsou Aktuální otáčky 4000 RPM, je měření mimo rozsah a je zapotřebí upravit počet aktivních magnetů či převodový poměr.
  • Pokud nefunguje přepínání otáček korektně, je na vině většinou připojení senzoru. Může se také jednat o rušení senzoru a bude nutné jej umístit na modelu jinde, případně odstínit. Rušení senzoru je také zaznamenáno v letovém záznamu. Zvýšení hodnoty parametru Filtr senzoru otáček v Expertním nastavení může problém odstranit.