Translations:Configuration/371/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 12:59, 12 January 2017 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
  • Kalibraci plynu regulátoru otáček provádějte pouze, pokud je governor v jednotce vypnutý.
  • Pro křivku plynu pod 50% je governor neaktivní – data kanálu plynu jsou přeposílána přímo. Plynulý rozběh se zde nepoužívá.
  • Po dosažení požadovaných otáček by v záznamu letu měla být událost „Governor byl aktivován“.
  • Funkci Governor Bailout lze aktivovat kdykoli, má-li signál plynu hodnotu vyšší než 1250 μs, což odpovídá přibližně 12% křivce plynu. Pokud je hodnota nižší, bude rychlost rozběhu motoru normální.
  • V případě, že jsou Aktuální otáčky 4000 RPM, je měření mimo rozsah a je zapotřebí upravit počet aktivních magnetů či převodový poměr.
  • Pokud nefunguje přepínání otáček korektně, je na vině většinou připojení senzoru. Může se také jednat o rušení senzoru a bude nutné jej umístit na modelu jinde, případně odstínit. Rušení senzoru je také zaznamenáno v letovém záznamu. Zvýšení hodnoty parametru Filtr senzoru otáček v Expertním nastavení může problém odstranit.