Translations:Configuration/441/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 10:25, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mikro helikoptéry a µSpirit: V případě, že je vrtulka řízena samostatným motorkem se musí druhý regulátor připojit na pozici CH4. Koncové body vrtulky se použijí pro definování rozsahu plynu pro vrtulkový regulátor. Nastavte kdy motor stojí - 0% (Zastaveno) a také kdy běží na 100% (Plné otáčky). Pro začátek doporučujeme nastavit hodnoty pro zastavení na 126 a pro plné otáčky 150.