Translations:Configuration/451/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 11:19, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "'''Mikro helikoptéry a µSpirit:''' V případě, že je vrtulka řízena samostatným motorkem lze zlepšit chování nastavením hodnoty parametru ''Nízké otáčky''. Tí...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mikro helikoptéry a µSpirit: V případě, že je vrtulka řízena samostatným motorkem lze zlepšit chování nastavením hodnoty parametru Nízké otáčky. Tímto se určí nejnižší otáčky vrtulkového motorku. Nakonfigurujte parametr Subtrim (CH4) - Nízké otáčky - hodnota má vliv na funkci vrtulky během vzletu, také se využívá pro dosažení symetrické reakce pro otáčení na levou i pravou stranu.