Translations:Configuration/454/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 10:27, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro spalovací helikoptéry nastavte hodnotu tak, že je karburátor motoru zcela uzavřen, avšak těsně před otevřením.")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pro spalovací helikoptéry nastavte hodnotu tak, že je karburátor motoru zcela uzavřen, avšak těsně před otevřením.