Translations:Configuration/455/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 11:30, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro spalovací helikoptéry nastavte hodnotu tak, že je karburátor motoru zcela otevřený, avšak těsně před uzavřením. Nejlepší je prověřit karburátor opticky ta...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pro spalovací helikoptéry nastavte hodnotu tak, že je karburátor motoru zcela otevřený, avšak těsně před uzavřením. Nejlepší je prověřit karburátor opticky tak, že lze vidět v jaké pozici je. Nastavením většího rozsahu než je mechanicky zapotřebí bude docházet k přetáčení motoru.