Translations:Configuration/457/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 09:37, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Aktivovaná funkce modulu GeoLink nepracuje správně. Doporučujeme provést opětovnou kalibraci kompasu. Ujistěte se, že v blízkosti modulu není motor, serva ani jakék...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aktivovaná funkce modulu GeoLink nepracuje správně. Doporučujeme provést opětovnou kalibraci kompasu. Ujistěte se, že v blízkosti modulu není motor, serva ani jakékoli magnety.