Translations:Configuration/459/cs

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search

Komunikace s modulem GeoLink vykazuje ztráty. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujistěte se, že nevznikají elektrostatické výboje z řemínku, které spojení narušují. Použijte co nejkratší propojku.