Translations:Configuration/459/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 10:45, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Komunikace s modulem GeoLink vykazuje ztráty. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujistěte se, že nevznikají elektrostatické výboje z řemínku,...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Komunikace s modulem GeoLink vykazuje ztráty. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujistěte se, že nevznikají elektrostatické výboje z řemínku, které spojení narušují. Použijte co nejkratší propojku.