Translations:Configuration/461/cs

From Spirit System Manual
Revision as of 09:49, 25 July 2019 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Komunikace s modulem GeoLink byla neočekávaně ukončena. Všechny funkce modulu GeoLink budou nefunkční. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujis...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Komunikace s modulem GeoLink byla neočekávaně ukončena. Všechny funkce modulu GeoLink budou nefunkční. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujistěte se, že statová LED modulu po přistání nebliká.