Wifi-Link

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Wifi-Link and the translation is 96% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский
Wifi-Link
Uživatelská příručka
107.jpg1 SPECIFIKACE

Napájecí napětí: 3.3V - 15V
Hmotnost: 7g
Rozměry: 21x32x5.5mm
Dosah: až 50 m
Módy: AP, AP+Client, Client
Standard: 802.11b/g/n
Šifrování: Open, WEP, WPA, WPA2
Konfigurace: Web Interface
Spotřeba: 80 – 350mA

Podporovaná zařízení:

 • Android (dostupné přes Google Play)
 • Veškeré smartphony, tablety a smart TV s internetovým prohlížečem
 • PC
 • Mac


Podpora aktualizace firmware.
Integrovaná Spirit Settings aplikace dostupná přes webové rozhraní!

2 ZAPOJENÍ

Wifi0.png
Ukázka: Schéma zapojení


Popis zapojení
VCC Kladná větev napájení: 3.3V – 15V
GND Napájení - zem
RX Komunikační vodič; SYS port
TX Komunikační vodič; SYS port


Info.png Vodič TX musí být vždy zapojen blíže popisku SYS. Vodič RX musí být zapojen vždy na prostřední pinu SYS portu.
Napájení může být zapojené v jakémkoliv portu, kromě ELE/PIT/AIL a SYS. Rovněž může být použito napájení z portu přijímače. Pokud je modul napájen ze samostatné baterie, je nutné společné uzemnění.

Warning.png Nikdy nepřipojujte komunikační linku do napájení! Ta může být připojena pouze do SYS portu.

3 KONFIGURACE

Spirit Wifi-Link Vám nabízí přívětivou konfiguraci z jakéhokoliv zařízení podporující Wifi připojení a webový prohlížeč.

K nastavení se dostanete těmito kroky:

 1. Připojení k Wifi modulu.
  Výchozí SSID (název sítě): Spirit Wifi-Link.
  Modul je ve výchozím stavu nastaven na režim Access Point mode.
  Připojte se přímo k modulu běžným způsobem.
  IP adresa se po připojení nastaví automaticky.
 2. Spusťte Váš webový prohlížeč.
  Obvykle je možné použít jakýkoliv moderní prohlížeč s podporou JavaScriptu.
 3. V prohlížeči zadejte adresu: http://192.168.4.1
  Volbou „192.168.4.1“ se dostanete přímo ke konfiguraci.

Zde lze měnit všechny parametry včetně SSID, hesla nebo způsobu připojení.

Má-li modul nejnovější firmware, je aplikace Spirit Settings dostupná přímo v prohlížeči!

Wifi2.png


Info.png Začátečníkům doporučujeme používat výchozí nastavení.

AP+Client Mode (Pouze pro pokročilé uživatele)

Modul je schopen připojení k jakékoliv existující Wifi síti. (např. vaše domácí síť). Vstupem do konfiguračního menu můžete natavit mód AP+Client. Pak lze tuto síť detekovat a připojit se k ní. Tímto způsobem získáte k modulu přístup z jakéhokoliv zařízení ve vaši Wifi síti a to včetně zařízení připojených ethernet kabelem.
Jste-li připojení k existující Wifi, modul obdrží sekundární IP adresu. Tuto IP naleznete v konfiguračním rozhraní.
Můžete se připojit k rozhraní z druhé IP adresy při přístupu z vaší sítě. Je možné se připojit zároveň k modulu i internetu.

Připojení ke stávající síti

 1. Připojte se ke Spirit Wifi-Link modulu.
 2. Ve webovém rozhraní zvolte položku WiFi Client.
 3. Zvolte „Switch to AP+Client mode“ (pokud není aktivní).
 4. Vyčkejte několik sekund k zobrazení dostupných Wi-Fi sítí.
 5. V položce WiFi Association vyberte požadovanou síť.
 6. Zadejte přístupové heslo sítě (je-li vyžadováno).
 7. Klikněte na tlačítko Connect a vyčkejte na úspěšné potvrzení.
 8. Pro přistup ze sítě, kde je modul nově připojen, lze použít adresu zobrazenou ve „WiFi address“.


3.1 Auto Turn-Off feature

To allow operation of the Wifi-Link module during a flight you can enable the Auto Turn-Off feature. This feature will automatically turn off the module if no device will connect to it (at the Access Point created by the module) or if the module itself will not connect to any infrastructure (any other WiFi network that pilot can program).

After power up of the model the module will start counting the time. If there is no connection until configured period of time the Status LED will turn Off which mean that the module is completely turned off. Then it is completely safe to fly with the model.


4 POUŽITÍ

Je-li modul připojen k jednotce, lze postupovat následovně:

4.1 Webový prohlížeč - iOS, WP, Sailfish OS, PC, Mac, ...

 1. Vstupte do nastavení Wifi ve vašem systému a zvolte - hledat nové sítě.
 2. Připojte se k síti „Spirit Wifi-Link ...“.
 3. K přístupu do modulu zadejte adresu: http://192.168.4.1
 4. Spusťte Spirit Settings v konfiguračním rozhraní Wifi-linku.

Doporučujeme použít prohlížeče Chrome, Firefox, Safari.

4.2 Nativní aplikace pro Android

 1. Stáhněte nejnovější „Spirit Settings“ aplikaci z Google Play.
 2. V OS Android, Nastavení/Wi-Fi zvolte - hledat nové sítě.
 3. Připojte se k síti „Spirit Wifi-Link ...“.
 4. Spusťte aplikaci Spirit Settings.
 5. Otevřete položku Spojení a zvolte zařízení Wifi.
 6. Po kliknutí na Připojit je aplikace připravená k použití.

4.3 PC a Mac

 1. Ze stránek Spirit System stáhněte a nainstalujte aplikaci Spirit Settings. Minimální požadovaná verze je 2.0.2.
 2. Přejděte na nastavení Wifi v systému a zvolte – hledat nové sítě.
 3. Připojte se k síti „Spirit Wifi-Link ...“.
 4. Spusťte Spirit Settings v Demo módu.
 5. Stiskem CTRL+W otevřete Wifi-Link dialog a potvrďte IP adresu.
 6. Po restartu aplikace (v normálním módu) již bude připojení funkční.