Zapojení

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Wiring and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎中文(繁體)‎

Systém Spirit lze zapojit jako samostatné gyro vrtulky či bezpádlový systém. Zapojení jednotky se odvíjí také od typu přijímače.

Warning.png Spirit je předprogramován na serva s neutrálním impulsem 1520μs a frekvencí 50Hz – prověřte typ všech serv a zjistěte parametry u výrobce.
Pokud je neutrální impuls odlišný, např. 760μs, servo nepřipojujte, dokud není provedeno nastavení v konfiguračním programu!


Některé konektory serv mají nestandardní rozměry, kvůli kterým hrozí, že budou zasahovat do sousedních pozic po zapojení do jednotky. Jako řešení doporučujeme vyměnit je např. za JR či Futaba konektor.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


1 SAMOSTATNÉ GYRO A PÁDLA

Majitelé pádlových helikoptér mohou využít funkce head-lock gyra, což udržuje vrtulku ve směru udaném pákami vysílače i za větru.

Pro zapojení se vyžaduje propojit jednotku Spirit s vrtulkovým servem na konektor CH4. Pokud využíváte klasický přijímač, je potřeba spojit kanál pro nastavení citlivosti senzoru GEAR (příp. AUX) s konektorem AUX na jednotce, kanál pro řízení serva vrtulky RUD s konektorem RUD.

Pokud je model zapojen podle stejného schématu jako bezpádlové vrtulníky, pak je možné využít i v případě pádlové hlavy všechny funkce jednotky. Tj. např. stabilizaci a záchranu. Je pouze nutné v záložce Stabi během procesu konfigurace zatrhnout parametr Pádlová mechanika. Ostatní nastavení je s bezpádlovými vrtulníky shodné.


2 BEZPÁDLO

Majitelé bezpádlových helikoptér mohou využít funkce Head-Lock gyra a zároveň stabilizace cykliky. To činí model stabilnější ve všech osách a navíc je méně náchylný na boční vítr, prodlouží letový čas a učiní model obratnějším. To velmi zpříjemní létání a zároveň dovolí pilotovi i ty nejnáročnější manévry. Bezpádlové helikoptéry mají rotorové listy přímo spojeny se servy cykliky, proto jsou požadavky na serva oproti pádlovým vyšší. Jsou zde nutná rychlejší a silnější serva, aby mohly včas zareagovat na změny.

Také bezpádlové listy mají odlišně situované těžiště, tj. pro lepší letový projev je vhodné jejich použití. V případě zapojení jako bezpádlový systém budou všechna serva zapojená do jednotky Spirit do odpovídajících pozic, viz následující popis.

μSpirit
CH1 – servo kolektivu / křidélek
CH2 – servo výškovky
CH3 – servo křidélek / kolektivu
CH4 – servo vrtulky / ESC vrtulky

Spirit
CH1 – servo kolektivu / křidélek
CH2 – servo výškovky
CH3 – servo křidélek / kolektivu
CH4 – servo vrtulky

Spirit Pro
CH1 – servo kolektivu / křidélek
CH2 – servo výškovky
CH3 – servo křidélek / kolektivu
CH4 – servo vrtulky
CH0 – přídavné servo cykliky u CCPM 90


Info.png Serva na pozici CH1 a CH3 se připojí v závislosti na typu desky cykliky. Servo kolektivu je ve většině případů na levé straně modelu a servo křidélek na pravé straně.

3 ZAPOJENÍ KLASICKÉHO PŘIJÍMAČE (s PWM modulací)

MPWM.png

μSpirit – typ přijímače PWM


Pwms.png

Spirit – typ přijímače PWM


Pwm.png

Spirit Pro – typ přijímače PWM


V případě propojení s klasickým přijímačem využijte speciální propojku, kde tři konektory připojíte do přijímače a jeden do jednotky.

Jednotka je napájena pomocí dvou propojek z přijímače připojených do pozice AUX a RUD. Kanál plynu by měl být připojen přímo do přijímače.

Doporučujeme začít s připojováním kanálu vrtulky – v jednotce pozice RUD. Poté AUX, který slouží pro příjem zisku gyra z přijímače. Nakonec připojte kanály křidélek, výškovky a kolektivu – Aileron, Elevator, Pitch. Mezi těmito kroky se můžete kdykoli ujistit, zda je funkce správná. Nápomocná bude také záložka Diagnostika v konfiguračním software.

Pro přijímače Spektrum je na stránce Zapojení Spektrum PWM přijímače schéma zapojení.

Spirit Pro
Jednotka Spirit Pro umožňuje ovládat přepínání bank pomocí 7. kanálu přijímače. Propojku připojte do AUX2 a povolte přepínání bank v nastavení.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


4 ZAPOJENÍ SPEKTRUM DSM2/X SATELITŮ

MSatellite.png

μSpirit – typ přijímače Spektrum DSM2/X


Bind.png

Spirit – typ přijímače Spektrum DSM2/X


Satellite.png

Spirit Pro – typ přijímače Spektrum DSM2/X


Připojení BECu je volitelné. V případě, že je model napájen externím zdrojem (jiným než z interního BEC regulátoru) je nutné připojit BEC do pozice RUD.

Spirit
Připojení druhého satelitu se provádí u jednotky Spirit pomocí speciálního adaptéru, který se připojuje na pozici RUD. Adaptér lze samostatně zakoupit. Aby bylo možné satelity použít, je nutno provést párovací proces pro nastavení tzv. režimu Failsafe, který je aktivován při případné ztrátě signálu. Pro použití obou satelitních přijímačů a externího BECu, je nutné využít Y kabelu, který je dimenzován pro proudy kolem 6 až 10A.

Spirit Pro
Jednotka Spirit Pro umožňuje připojit dva satelitní přijímače přímo. Pokud je připojen pouze jeden satelit, je nutné jej připojit do primárního portu.


Proces párování je proveden za pomocí propojky dodávané se Spektrum soupravou tak, že se nejdříve připojí do pozice SYS (pro DSM2) či ELE/PIT/AIL (pro DSMX) a následně zapne napájení jednotky. V tu chvíli satelity musí začít blikat a vy tak můžete provést párování s vysílačem. V případě úspěchu stavová LED na jednotce zhasne, kdežto na satelitech začne svítit.

Ujistěte se, že je typ přijímače v konfiguračním software nastaven na Spektrum DSM2/X, jinak nebude fungovat spojení ani párovací proces. Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


5 ZAPOJENÍ FUTABA S-BUS PŘIJÍMAČE

MS-BUS.png

μSpirit – typ přijímače Futaba S-BUS


Spirit sbus.png

Spirit – typ přijímače Futaba S-BUS


S-BUS.png

Spirit Pro – typ přijímače Futaba S-BUS


Spirit
Pro fungování přijímače přes sběrnici S-BUS je nutné použít tzn. S-BUS Invertor, který lze samostatně dokoupit. Nahradí tak propojku spojující přijímač s jednotkou. Připojuje se do pozice RUD tak, že delší kablík invertoru směřuje do jednotky a kratší směrem k přijímači.

Spirit Pro
Propojte přijímač s jednotkou pomocí běžné propojky dodávané v balení na pozici RUD.


Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky na pozici RUD připojte přijímač druhou propojkou s jednotkou do pozice AUX.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


6 ZAPOJENÍ PPM PŘIJÍMAČE

MPPM.png

μSpirit – typ přijímače PPM


Spirit ppm.png

Spirit – typ přijímače PPM


PPM.png

Spirit Pro – typ přijímače PPM


Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice PPM připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


7 ZAPOJENÍ JETI EX BUS PŘIJÍMAČE

MEX-BUS.png

μSpirit – typ přijímače JETI EX BUS


Spirit exbus.png

Spirit – typ přijímače JETI EX BUS


EX-BUS.png

Spirit Pro – typ přijímače JETI EX BUS


Tento typ spojení umožňuje využití integrace s JETI model vysílači. Můžete tak konfigurovat celou jednotku vzdáleně bez počítače.

Pro fungování integrace je nutné nejdříve nakonfigurovat typ přijímače pomocí konfiguračního software. Stáhněte soubor Spirit.bin z webových stránek a zkopírujte do adresáře Devices na SD kartu vysílače. Poté bude integrace plně funkční.

Podrobné instrukce naleznete na stránce Jeti Integrace.


Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice EX-BUS připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Přijímač je zapotřebí připojit speciální propojkou. Oranžový vodič signálu je připojen na pin AIL, kdežto napájecí vodiče (červený a hnědý) jsou připojeny na pozici RUD. Na straně přijímačů JETI REX má být speciální propojka zapojena na pozici EX1 či EX2 dle nastavení přijímače. Pro starší EX přijímače použijte pozici EXT.

Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


8 ZAPOJENÍ SRXL/SUMD PŘIJÍMAČE

MSRXL.png

μSpirit – typ přijímače SRXL/SUMD


Spirit srxl.png

Spirit – typ přijímače SRXL/SUMD


SRXL.png

Spirit Pro – typ přijímače SRXL/SUMD


Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice SRXL/SUMD připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX. Tento typ zahrnuje celou rodinu protokolů a lze tak využít pro Multiplex SRXL, BeastX SRXL, Graupner SUMD, Jeti UDI, Spektrum SRXL, JR X-Bus (mód B), atd.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


9 ORIENTACE KONEKTORŮ

9.1 μSpirit

Warning.png Zapojení pinů konektorů JST-ZH(R) je odlišné od standardních servo konektorů. Hnědý (prostřední) vodič je pin GND. Oranžový vodič je signální pin. Červený vodič je +5V (napětí BEC). V případě použití propojek JST-Servo lze připojit klasické serva a všechny dostupné periférie pro jednotky Spirit.

Uspirit-polarity.png

9.2 Spirit and Spirit Pro

Všechny propojky do jednotky připojujte tak, aby signální vodič (oranžový) směřoval k popisu pro daný konektor (k popisku daného konektoru na jednotce, resp. ke středu jednotky).

Spiritpro-polarity.png