Integrace HoTT

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Hott Integration and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский

Od verze 2.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Graupner HoTT. Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.

Integrace funguje se všemi HoTT přijímači a vysílači kromě modelů MZ-4 a MZ-8.

1 Zapojení

Pro fungování integrace je zapotřebí připojit tzv. HoTT propojku. Umožní spojit telemetrický port přijímače s portem jednotky SYS. Ve výsledku jsou mezi jednotkou a přijímačem dva druhy spojení:

 • Přenos kanálů (PWM, PPM nebo SUMD)
 • Přenos dat telemetrie a integrace

Použijte HoTT propojku dostupnou v naší nabídce obchodu. Zapojte ji dle následujících kroků:

 1. Černý servo konektor připojte do přijímače do portu telemetrie (označen popiskem T).
 2. Červený servo konektor připojte do jednotky na pozici SYS.

Hott-cable.jpg

Warning.png Dbejte zvýšené pozornosti během zapojování!
V případě nesprávného připojení může dojít až k poškození jednotky. Konec kabelu, kde je červený vodič uprostřed servo konektoru, musí být zapojen do jednotky. Pro toto spojení nikdy nepoužívejte jiné propojky!

Hott-integration.jpg

Info.png Na straně přijímačů Graupner HoTT je vodič signálu dole.

2 Nastavení přijímače

Ujistěte se, že má Váš přijímač povolen výstup telemetrie. Telemetrický port je ve výchozím nastavení vypnutý.

Ve vysílači jděte do Function (F)/Telemetry/Setting & Data View kde je nutné změnit hodnotu SENSOR at CHx na YES.

Sumd-rx.jpg

3 Menu integrace

Pro vstup do Menu integrace přejděte na Function (F)/Telemetry/Setting & Data View. Jednotka ve výchozím nastavení emuluje telemetrický senzor General Air Module. Tzn. v menu by měla být detekována jako GENE (General). Zvolte stiskem GENE (General) tento senzor (série vysílačů MZ) - v této chvíli začne vysílač přijímat odpovědi jednotky Spirit. Pokud používáte vysílače HoTT MX je nutné změnit typ senzoru na General pomocí šipek (na levé straně vysílače).

Poté stiskněte tlačítko ENT (série MZ) nebo šipku vpravo (série MX) pro přesun na stránku SPIRIT SYSTEM.

Graupner MZ-18 - Menu integrace
Graupner MZ-18 - Stránka General

4 Emulace senzoru

V případě, že je General Air Module již využíván jiným senzorem, můžete zvolit odlišný typ senzoru. V menu integrace Advanced/Expert settings/HoTT Sensor můžete změnit emulovaný senzor.

Dostupné jsou:

 • GAM - General Air Module
 • EAM - Electric Air Module

5 Telemetrické data

S tímto spojením jednotka Spirit umožní možnost konfigurace ale také i přenos telemetrických dat. Tyto data můžete zobrazit přímo na hlavní obrazovce vysílače a dokonce provádět jejich záznam během letu.

S verzí firmware 2.3.0 je možné zobrazovat tyto proměnné:

 • RPM [RPM] - Aktuální otáčky, viz Governor.
 • Fuel [%] - Vibrace modelu (zobrazeny jako Fuel a ALT v GAM).
 • BAT1 [V] - Napětí baterie
 • Current [A] - Proudové zatížení
 • Kapacita [mAh] - Spotřebovaná kapacita baterie
 • BAT2 [V] - Napětí na BEC
 • T1 [°C] - Teplota regulátoru

Pro zobrazení hodnot přepněte zdroj telemetrických dat na senzor General.

6 Provoz

Kdykoli potřebujete přenastavit parametr, vejděte do menu Function (F)/Telemetry/Setting & Data View, vyberte emulovaný senzor a přesuňte se na stránku SPIRIT SYSTEM. Rozložení menu integrace je téměř shodné s PC aplikaci.

Integrace funguje stejným způsobem jako spojeni s PC aplikací. To znamená, že můžete měnit i základní parametry, které zásadně ovlivňují heli, pokud je menu HoTT integrace aktivní.

Warning.png Nikdy nenastavujte během létání!

Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v reálném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu Bank.

Info.png Nezapomeňte uložit změny kliknutím na Save Settings, jinak dojde po odpojení napájení k návratu k předchozí konfiguraci.

Info.png Před letem stiskněte tlačítko ESC pro ukončení menu integrace.

Mnoho úspěchů s nastavením!