OpenTX Integrace

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page OpenTX Integration and the translation is 88% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский
Návod
pro
O1.png
Integraci


Funkce
Nastavení přímo ve vysílači
Kompletní konfigurace jednotky
Bez nutnosti spojení s počítačem
Vše rychle dostupné

Požadavky
OpenTX 2.2 or EdgeTX s podporou Lua
Přijímač s telemetrickým výstupem S.Port
Integration cable for S.Port - Not needed for Spirit GT
1 Zapojení

1.1 Spirit 1, Spirit 2, Spirit Pro

Pro zprovoznění integrace je zapotřebí spojit přijímač a jednotku dle následujícího schématu. K tomu je zapotřebí speciální propojka určena k integraci, která je dostupná na našem eshopu.

So you will need to connect:

 • FrSky Integration cable
 • S-Bus, PPM or PWM connection to the receiver (same that you used without the integration).

Opentx-cable.jpg

Kratší konec propojky přijímač - S.Port
Delší konec propojky jednotka - SYS port


Kablík určený k integraci slouží pro obousměrný datový přenos mezi jednotkou a přijímačem, resp. vysílačem. Data obsahují jak telemetrické data tak příkazy ke konfiguraci všech parametrů, přímo přes vysílač.

Spojení s přijímačem pro integraci je zcela odděleno od základní části přijímače, kde se přenáší výchylky kanálů. Tzn. Stávající spojení s přijímačem může zůstat bez změny. Pro přenos výchylek kanálů lze použít PWM, PPM či S­-Bus protokol.

Info.png V případě přijímačů s konektorem Molex na straně S.Port (např. X4R, X4R­SB, XSR), lze využít dodaný konektor a piny tak pro výrobu adaptéru. Vznikne tak adaptér z Molex konektoru na servo konektor. Zde již lze pohodlně zasunout speciální propojku určenou k integraci.

Info.png Samotné spojení přes výstup S.Port je určeno pouze pro konfiguraci jednotky. Výchylky kanálů je nutné přenášet běžným způsobem pomocí PWM, PPM či S­-Bus.

O2.jpg
Ukázka 1: Schéma zapojení části integrace s přijímačem X4R­SB
O3.png
Ukázka 2: Volitelný adaptér pro přijímače X4R, X4R­SB, XSR

1.2 Spirit GT

Frsky-gt-cable.jpg
Example 3: It is enough to use a normal servo cable with red wire disconnected.
Frsky-gt.jpg
Example 4: Wiring for S-BUS and S.PORT with FrSky receiver

2 Instalace

Konfigurace jednotky je přístupná pomocí tzv. skriptů Lua. Tyto skripty vytvářejí uživatelské rozhraní, které umožňuje plnou integraci s jednotkou Spirit. Lze přistupovat k jednotlivým menu a volit parametry, kdykoli to bude potřeba.

Pro zprovoznění postačí stáhnout archiv z našeho webu:

Stáhnout skript pro Heli
Vysílače FrSky Taranis a Horus - ANGLICKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.4.3-en.zip
Vysílače FrSky Taranis a Horus - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.4.3-cs.zip

Stáhnout skript pro Aero
Vysílače FrSky Taranis a Horus - ANGLICKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip
Vysílače FrSky Taranis a Horus - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip

Then unzip the file and copy the „Spirit-­3.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.1“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.

3 Otevření menu integrace

K menu integrace lze přistoupit kdykoli si přejete nakonfigurovat jednotku. Jakmile je otevřena, jednotka se chová podobně, jako se zapnutým programem na počítači. Takže např. přepínání bank bude možné provádět skrz menu integrace, nikoli však přes přiřazený přepínač. Když je skript uzavřen, vše se navrátí do letového režimu.


Pro přístup do menu ve vysílači Taranis proveďte uvedené kroky:

 1. Držte tlačítko MENU po dobu 1 sekundy.
 2. Stiskněte tlačítko PAGE.
 3. By clicking + and buttons move to the „Spirit-3.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
 4. Stiskněte tlačítko ENT.
 5. Spusťte skript basic.lua nebo special.lua pomocí podržení tlačítka ENT, poté zvolte Execute/Spustit.

Pro přístup do menu ve vysílači Horus proveďte uvedené kroky:

 1. Držte tlačítko < po dobu 1 sekundy.
 2. Stiskněte tlačítko PAGE UP pro přechod na stránku SD CARD.
 3. By rotary manipulator move to the „Spirit-3.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
 4. Stiskněte tlačítko otočného prvku.
 5. Spusťte skript basic.lua nebo special.lua.

Horus-execute.png

4 Ukázky Integrace

Integrace FrSky Taranis:

O4.png O5.png


FrSky Integrace FrSky Horus:

O6.png Frsky-servos.png

5 Řešení Problémů

 • Pokud se v nabídce neobjevují hodnoty parametrů, pak je pravděpodobně nesprávně připojená integrační propojka. Používáte-li telemetrický senzor, doporučujeme jej odpojit (alespoň signální vodič). Poté vyzkoušejte spojení znovu.
 • V případě zobrazení chyby: 'Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry je verze OpenTX firmware vysílače 2.1 nebo nižší. Informace jak aktualizovat lze najít na stránce OpenTX 2.2.

6 Telemetrická data

S tímto spojením jednotka Spirit umožní možnost konfigurace ale také i přenos telemetrických dat. Tyto data můžete zobrazit přímo na hlavní obrazovce vysílače a dokonce provádět jejich záznam během letu.

Ze všeho nejdříve je nutné zapnout detekci nových čidel. Jděte do MENU - Strana 13/14 - TELEMETRIE a stiskněte Detekovat nové senzory. Jakmile se objeví všechny proměnné, ukončete detekci.

Pro přidání telemetrických dat na hlavní obrazovku vysílače, přejděte do MENU - Strana 14/14 - DISPLEJ. Zde lze přidat jakékoli proměnné, které se mají zobrazit. Proměnné se znaménkem +/- znamenají nejvyšší/nejnižší naměřené hodnoty.

Nakonec přejděte na hlavní obrazovku a podržte tlačítko PAGE na 1 sekundu.

S verzí firmware 2.4 je možné zobrazovat tyto proměnné:

 • RPM [RPM] - Aktuální otáčky, viz Governor.
 • Fuel [%] - Vibrace modelu (zobrazeny jako Fuel).
 • RB1V [V] - Napětí baterie
 • RB1A [A] - Proudové zatížení
 • RB1C [mAh] - Spotřebovaná kapacita baterie
 • RB2C [V] - Napětí na BEC (10x) - nastavte poměr 25.5
 • Tmp1 [°C] - Teplota regulátoru
 • 5120 [μs] - Plynu (Hodnota PWM)

7 Provoz

Kdykoli si přejete nastavit parametr, postačí spustit Lua skript. Pro jednodušší navigaci je rozložení menu podobné s programem na počítači.

Integrace funguje stejným způsobem, jako když je zapnutý konfigurační PC program. Kdykoli je menu otevřeno, lze změnit i základní nastavení, které mohou zásadně ovlivnit fungování modelu.

Warning.png Nikdy nenastavujte během létání!

Při používání přepínání bank nebo real-time ladění jsou během aktivního menu tyto funkce neaktivní. Tzn. přepínače na vysílači nereagují dokud se menu integrace neukončí. Přepínání bank se provádí změnou hodnoty parametru Banks. Kdykoli se v menu přepne banka, uloží se nastavení, aby nedošlo ke ztrátě provedených změn.

Info.png Některé parametry jsou skryté, pokud je banka 1 či 2. V tomto případě jsou některé stránky prázdné.

Nezapomeňte zvolit Save Settings pro trvalé uložení nastavení v jednotce.