Režimy Stabi

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Stabi mode and the translation is 99% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎

Pro nastavení záchranného režimu nebo stabilizace vyberte odpovídající funkci ve Stabi/Funkce. Pokud je zvoleno Vypnuto, nebude použita žádná funkce.

Info.png Je také možné přiřadit tyto funkce odlišně pro každou banku.

Od verze 2.3.0 je možné pro aktivaci režimu Stabi/Funkce použít:

 • Záporný zisk gyra
 • Přiřazený kanál (NOVÉ)

1 Záporný zisk gyra

Pro běžné létání se nastaví kladný zisk gyra. Avšak pro aktivaci zvolené Stabi/Funkce je zapotřebí nastavit záporný zisk gyra.

Info.png Zisk gyra stále plní funkci zisku gyra vrtulky, ale zároveň, podle toho, zda je kladná či záporná, může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).

Zvolená funkce je aktivní po celou dobu tak dlouho, co je zisk gyra záporný. Jakmile přejde na kladnou, jednotka přejde do běžného letového režimu. Protože jednotka umožňuje nastavit zisk jak pomocí vysílače, tak i přímo v software, jsou zde dvě možnosti jak vše nastavit a funkce aktivovat.

1.1 Zisk ve vysílači (nejčastější volba)

Tento způsob nastavování zisku gyra je mezi piloty nejrozšířenější. Ve vysílači si jednoduše zvolíte např. dvoupolohový přepínač (pro záchranný režim je nejvhodnější momentový spínač). Nastavení zisku gyra se v menu vysílače nejčastěji skrývá pod položkou GYRO. Pro začátek doporučujeme nastavit:

 • Pozice 0: 50% (běžný letový režim)
 • Pozice 1: -50% (zvolená funkce)

Takto nastavíte vhodný zisk gyra vrtulky a zároveň je možné vybrat, zda bude vybraná funkce aktivní.

Mějte na paměti, že je žádoucí nastavit vhodně zisk gyra pro daný model. Také se ujistěte, že je funkce Zisk gyra přiřazena v programu.

1.2 Zisk nastavený v programu

Pokud si nepřejete nebo není možné nastavit zisk gyra ve vysílači, pak je zde možnost nastavení přímo v konfiguračním software. Aby byla tato volba aktivní, je nutné odřadit funkci Zisk gyra v okně Obecné/Kanály. Znamená to, že vysílačem již zisk gyra nebude možné měnit. Namísto toho bude hodnota pevně nastavena parametrem Senzor/Vrtulkový zisk.

Je zde pouze nevýhoda v tom, že pro aktivování vybrané funkce je zapotřebí zvolit záporný Vrtulkový zisk a nelze tuto hodnotu během letu měnit. Na druhou stranu jednotka nabízí funkci Přepínání bank, která již umožní nastavit Vrtulkový zisk a dokonce i parametr Funkce pro každou banku odlišně.

1. First step
2.Second step

1.3 Funkce vs Gyro

Následující tabulka udává kdy Zisk gyra aktivuje zvolený režim parametru Funkce.

Funkce Zisk gyra Režim gyra Letový režim
Vypnuto 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Maketa) 0 - 100% Head-Lock -
Koaxiál 0 - 100% Head-Lock -
Vypnuto -100% - 0% Normal (Rate) -
Záchrana (Normál) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Záchrana (Akro) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Maketa) -100% - 0% Normal (Rate) Stabilizace
Koaxiál -100% - 0% Head-Lock Stabilizace

2 Přiřazený kanál

Zvolený režim parametru Stabi/Funkce bude aktivován přiřazeným kanálem v okně Obecné/Kanály.

Přiřazení kanálu
 1. Otevřete okno Obecné/Kanály.
 2. V pravé části okna Kanály zvolte F: Stabi funkce.
 3. Následně vyberte kanál, kterým má být funkce aktivována.
 4. Přiřaďte přepínač ve vysílači, kterým chcete funkci ovládat (zvolený přepínač by měl začít ihned reagovat).
Ukazatel funkce
 • 0 - funkce je neaktivní.
 • 1 - funkce je aktivní.

Stabi-function.png

Info.png Ziskem gyra lze stále volit režim gyra (Head-Lock nebo Normál). Kladný zisk vždy aktivuje režim Head-Lock. Aktivní funkce a režim gyra jsou vždy viditelné v kartě Diagnostika.

2.1 Funkce vs Kanál

Následující tabulka ukazuje jak přiřazený Kanál aktivuje zvolený režim parametru Funkce.

 • Letový režim - znamená, že daná funkce je neaktivní a jednotka je v běžném letovém režimu.
Funkce Kanál Režim gyra Flight Mode
Vypnuto -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Záchrana (Normál) -100% - 0% Head-Lock -
Záchrana (Akro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilizace (Maketa) -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Koaxiál -100% - 0% Head-Lock -
Vypnuto 0 - 100% Head-Lock / Normal -
Záchrana (Normál) 0 - 100% Head-Lock Záchrana
Záchrana (Akro) 0 - 100% Head-Lock Záchrana
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Maketa) 0 - 100% Head-Lock / Normal Stabilizace
Koaxiál 0 - 100% Head-Lock Stabilizace