Zapojení

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Wiring and the translation is 91% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎

Systém Spirit lze zapojit jako samostatné gyro vrtulky, bezpádlový systém či řídící jednotku pro helikoptéry s pádlovou hlavou.

1 SAMOSTATNÉ GYRO A PÁDLA

Majitelé pádlových helikoptér mohou využít funkce head-lock gyra, což udržuje vrtulku ve směru udaném pákami vysílače i za větru.

Pro zapojení se vyžaduje propojit jednotku Spirit s vrtulkovým servem na konektor CH4. Pokud využíváte klasický přijímač, je potřeba spojit kanál pro nastavení citlivosti senzoru GEAR (příp. AUX) s konektorem AUX na jednotce, kanál pro řízení serva vrtulky RUD s konektorem RUD.

Pokud je model zapojen podle stejného schématu jako bezpádlové vrtulníky, pak je možné využít i v případě pádlové hlavy všechny funkce jednotky. Tj. např. stabilizaci a záchranu. Je pouze nutné v okně Pokročilé/Expertní nastavení během procesu konfigurace zatrhnout parametr Pádlová mechanika. Ostatní nastavení je s bezpádlovými vrtulníky shodné.


2 BEZPÁDLO

Majitelé bezpádlových helikoptér mohou využít funkce Head-Lock gyra a zároveň stabilizace cykliky. To činí model stabilnější ve všech osách a navíc je méně náchylný na boční vítr, prodlouží letový čas a učiní model obratnějším. To velmi zpříjemní létání a zároveň dovolí pilotovi i ty nejnáročnější manévry. Bezpádlové helikoptéry mají rotorové listy přímo spojeny se servy cykliky, proto jsou požadavky na serva oproti pádlovým vyšší. Jsou zde nutná rychlejší a silnější serva, aby mohly včas zareagovat na změny.

Také bezpádlové listy mají odlišně situované těžiště, tj. pro lepší letový projev je vhodné jejich použití. V případě zapojení jako bezpádlový systém budou všechna serva zapojená do jednotky Spirit do odpovídajících pozic, viz následující popis.


3 ORIENTACE KONEKTORŮ

Před připojením konektorů do jednotky Spirit důkladně prostudujte následující instrukce. Je zde uvedeno jakým způsobem lze připojit všechny propojky.

3.1 μSpirit

Warning.png Zapojení pinů konektorů JST-ZH(R) je odlišné od standardních servo konektorů. Hnědý (prostřední) vodič je pin GND. Oranžový vodič je signální pin. Červený vodič je +5V (napětí BEC). V případě použití propojek JST-Servo lze připojit klasické serva a všechny dostupné periférie pro jednotky Spirit.

Uspirit-polarity.png

3.2 Spirit a Spirit Pro

Všechny propojky do jednotky připojujte tak, aby signální vodič (oranžový) směřoval k popisu pro daný konektor (k popisku daného konektoru na jednotce, resp. ke středu jednotky).

Spiritpro-polarity.png

3.3 Spirit 2, Spirit RS, Spirit GT, Spirit GTR

Všechny kabely musí být připojeny tak, že signální vodič (oranžový) je na nahoře jednotky. Zemnící vodič (hnědý) vždy směřuje ke spodní části jednotky.


4 ZAPOJENÍ SERV

Jednotky Spirit mají plnou podporu všech typů serv. Postupujte dle průvodce nastavením v programu Spirit Settings.

Warning.png Spirit je předprogramován na serva s neutrálním impulsem 1520μs a frekvencí 50Hz – prověřte typ všech serv a zjistěte parametry u výrobce.
Pokud je neutrální impuls odlišný, např. 760μs, servo nepřipojujte, dokud není provedeno nastavení v konfiguračním programu!

Některé konektory serv mají nestandardní rozměry, kvůli kterým hrozí, že budou zasahovat do sousedních pozic po zapojení do jednotky. Jako řešení doporučujeme vyměnit je např. za JR či Futaba konektor.

Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


μSpirit
CH1 – servo kolektivu / křidélek
CH2 – servo výškovky
CH3 – servo křidélek / kolektivu
CH4 – servo vrtulky / ESC vrtulky

Spirit, Spirit 2, Spirit RS
CH1 – servo kolektivu / křidélek
CH2 – servo výškovky
CH3 – servo křidélek / kolektivu
CH4 – servo vrtulky

Spirit Pro, Spirit GT, Spirit GTR
CH1 – servo kolektivu / křidélek
CH2 – servo výškovky
CH3 – servo křidélek / kolektivu
CH4 – servo vrtulky
CH0 – přídavné servo cykliky u CCPM 90


Info.png Serva na pozici CH1 a CH3 se připojí v závislosti na typu desky cykliky. Servo kolektivu je ve většině případů na levé straně modelu a servo křidélek na pravé straně.

5 ZAPOJENÍ REGULÁTORŮ/MOTORŮ

Elektronické regulátory otáček (ESC) pro elektrické motory nebo serva plynu spalovacích motorů mohou být připojena dvěma způsoby:

  1. V přijímači - Kanál řídící plyn (Failsafe je řízen přijímačem)
  2. V jednotce Spirit - AUX (AUX1) port (Failsafe je řízen jednotkou a/nebo přijímačem)

Zapojení pro každý typ přijímače jsou znázorněny vždy příslušným schématem - viz následující sekce.


Info.png Se satelity Spektrum DSM2/X musí být ovládání plynu (ESC/servo) připojeno vždy do jednotky.

Info.png Ve výchozím stavu je výstup plynu z jednotky vypnutý pro všechny typy přijímačů (kromě Spektrum DSM2/X). Aktivovat tento výstup lze pomocí přiřazení kanálu 1. kanál v Obecné/Kanály - Plyn.

Aby bylo možné použít Governor je nezbytné použít výstup plynu z jednotky.

Frekvence plynu lze nastavit v jednotce, ve výchozím nastavení je 60Hz. Pokud se využívá Governor je výhodné frekvenci zvýšit jak je to jen možné. Doporučené hodnoty jsou popsány na stránce Governor/cs.

5.1 Regulátory Castle

Pro uživatele regulátorů Castle doporučujeme nakonfigurovat v okně Obecné - Plyn/Governor následující:

  • Frekvence plynu: 60Hz.
  • Rozsah plynu - Min.: 1060 us.
  • Rozsah plynu - Max.: 1940 us.

Ostatní regulátory otáček by měly fungovat s výchozím nastavením. Pokud ne, doporučujeme provést tovární nastavení jednotky.

5.2 Servo plynu

Pro spalovací motory je nezbytné nastavit správný rozsah plynového serva, aby se zabránilo přesunu mimo dráhu karburátoru. Je-li servo zapojeno v jednotce, je možné nastavit koncové body, které nemohou být nijak překročeny. Lze je nakonfigurovat pomocí parametru Obecné - Plyn/Governor - Rozsah plynu.

V některých případech je zapotřebí použít Reverz plynu, aby byl plyn uzavřen je-li aktivní režim Hold. Tímto dojde ke změně smyslu otáčení serva.

5.3 µSpirit a vrtulkový regulátor/motor

Jednotky µSpirit mají plnou podporu pro řízení vrtulky samostatným motorkem. Takové motorky jsou často řízeny speciálním regulátorem otáček. Pro řízení je využíván běžný servo signál. Připojte vrtulkový regulátor na pozici CH4. V průvodci nastavením je nezbytné také zvolit možnost Vrtulka - způsob řízení na Motor.

Nakonec nakonfigurujte rozsah plynu pro vrtulkový regulátor. Podrobné instrukce lze najít v popisu Limity vrtulky v sekci Konfigurace/Limity.

Aby se vrtulkový motorek přestal otáčet, jakmile dojde k vypnutí hlavního motoru, je nezbytné přiřadit kanál plynu. Viz přiřazení kanálů v sekci Obecné. Přiřazení lze provést kdykoli i po základním nastavení modelu.

6 ZAPOJENÍ KLASICKÉHO PŘIJÍMAČE (s PWM modulací)

MPWM.png

μSpirit – typ přijímače PWM


Pwms.png

Spirit – typ přijímače PWM


Pwm.png

Spirit Pro – typ přijímače PWM


Pwm2.png

Spirit 2– typ přijímače: PWM


Pwmgt.png

Spirit GT– receiver type: PWM


V případě propojení s klasickým přijímačem využijte speciální propojku, kde tři konektory připojíte do přijímače a jeden do jednotky.

Jednotka je napájena pomocí dvou propojek z přijímače připojených do pozice AUX a RUD. Kanál plynu by měl být připojen přímo do přijímače.

Doporučujeme začít s připojováním kanálu vrtulky – v jednotce pozice RUD. Poté AUX, který slouží pro příjem zisku gyra z přijímače. Nakonec připojte kanály křidélek, výškovky a kolektivu – Aileron, Elevator, Pitch. Mezi těmito kroky se můžete kdykoli ujistit, zda je funkce správná. Nápomocná bude také záložka Diagnostika v konfiguračním software.

Pro přijímače Spektrum je na stránce Zapojení Spektrum PWM přijímače schéma zapojení.

Spirit 2, Spirit Pro, Spirit GT
Jednotka Spirit Pro umožňuje ovládat přepínání bank pomocí 7. kanálu přijímače. Propojku připojte do AUX2 a povolte přepínání bank v nastavení.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


7 ZAPOJENÍ SPEKTRUM DSM2/X SATELITŮ

MSatellite.png

μSpirit – typ přijímače Spektrum DSM2/X


Bind.png

Spirit – typ přijímače Spektrum DSM2/X


Satellite.png

Spirit Pro – typ přijímače Spektrum DSM2/X


Satellite2.png

Spirit 2 – typ přijímače: Spektrum DSM2/X


SatelliteGT.png

Spirit GT– receiver type: Spektrum DSM2/X

Připojení BECu je volitelné. V případě, že je model napájen externím zdrojem (jiným než z interního BEC regulátoru) je nutné připojit BEC do pozice RUD.

Spirit
Připojení druhého satelitu se provádí u jednotky Spirit pomocí speciálního adaptéru, který se připojuje na pozici RUD. Adaptér lze samostatně zakoupit. Aby bylo možné satelity použít, je nutno provést párovací proces pro nastavení tzv. režimu Failsafe, který je aktivován při případné ztrátě signálu. Pro použití obou satelitních přijímačů a externího BECu, je nutné využít Y kabelu, který je dimenzován pro proudy kolem 6 až 10A.

Spirit Pro, Spirit 2, Spirit GT
Jednotka Spirit Pro umožňuje připojit dva satelitní přijímače přímo. Pokud je připojen pouze jeden satelit, je nutné jej připojit do primárního portu (SAT-1).


Proces párování je proveden za pomocí propojky dodávané se Spektrum soupravou tak, že se nejdříve připojí do pozice SYS (pro DSM2) či ELE/PIT/AIL (pro DSMX) a následně zapne napájení jednotky. V tu chvíli satelity musí začít blikat a vy tak můžete provést párování s vysílačem. V případě úspěchu stavová LED na jednotce zhasne, kdežto na satelitech začne svítit.

Ujistěte se, že je typ přijímače v konfiguračním software nastaven na Spektrum DSM2/X, jinak nebude fungovat spojení ani párovací proces. Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!

7.1 Spektrum Multi Adaptér

Spektrum Multi Adaptér dovoluje připojit dodatečné 2 Spektrum DSM2/X satelity.

Propojka je vhodná pro všechny Spirit jednotky a je doporučena v případech, kdy je připojen modul GeoLink a/nebo ESC telemetrie využívající porty satelitů. Před použitím je nezbytné spárovat satelity, které se budou používat. Párování provádějte pomocí primárního a sekundárního portu.

Spektrum-Multi.jpg
Zapojení

Servo kablík: RUD port
Oranžový vodič: AIL pin

Spirit
S tímto adaptérem je možné současně připojit až 3x Spektrum satelity.

Spirit 2, Spirit Pro, Spirit GT
S tímto adaptérem je možné současně připojit až 4x Spektrum satelity.


8 ZAPOJENÍ FUTABA S-BUS PŘIJÍMAČE

MS-BUS.png

μSpirit – typ přijímače Futaba S-BUS


Spirit sbus.png

Spirit – typ přijímače Futaba S-BUS


S-BUS.png

Spirit Pro – typ přijímače Futaba S-BUS


S-BUS2.png

Spirit 2 – typ přijímače: Futaba S-BUS


S-BUSGT.png

Spirit GT– receiver type: Futaba S-BUS


Spirit
Pro fungování přijímače přes sběrnici S-BUS je nutné použít tzn. S-BUS Adaptér, který lze samostatně dokoupit. Nahradí tak propojku spojující přijímač s jednotkou. Připojuje se do pozice RUD tak, že delší kablík adaptéru směřuje do jednotky a kratší směrem k přijímači. Toto platí jak pro přijímače Futaba tak FrSky.

μSpirit, Spirit Pro, Spirit 2, Spirit GT
Propojte přijímač s jednotkou pomocí běžné propojky dodávané v balení na pozici RUD.


Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky na pozici RUD připojte přijímač druhou propojkou s jednotkou do pozice AUX.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


9 ZAPOJENÍ PPM PŘIJÍMAČE

MPPM.png

μSpirit – typ přijímače PPM


Spirit ppm.png

Spirit – typ přijímače PPM


PPM.png

Spirit Pro – typ přijímače PPM


PPM2.png

Spirit 2 – typ přijímače: PPM


PPMGT.png

Spirit GT– receiver type: PPM


Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice PPM připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.

Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!

Info.png Piloti s přijímači Futaba využívající protokol PPM (např. R6107SP) by měli překonfigurovat přiřazení kanálů dle stránky Futaba PPM.


10 ZAPOJENÍ JETI EX BUS PŘIJÍMAČE

MEX-BUS.png

μSpirit – typ přijímače JETI EX BUS


Spirit exbus.png

Spirit – typ přijímače JETI EX BUS


EX-BUS.png

Spirit Pro – typ přijímače JETI EX BUS


EX-BUS2.png

Spirit 2 – typ přijímače: Jeti EX Bus


EX-BUSGT.png

Spirit GT– receiver type: Jeti EX Bus


Tento typ spojení umožňuje využití integrace s JETI model vysílači. Můžete tak konfigurovat celou jednotku vzdáleně bez počítače.

Pro fungování integrace je nutné nejdříve nakonfigurovat typ přijímače pomocí konfiguračního software. Stáhněte soubor Spirit.bin z webových stránek a zkopírujte do adresáře Devices na SD kartu vysílače. Poté bude integrace plně funkční.

Podrobné instrukce naleznete na stránce Jeti Integrace.


Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice EX-BUS připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Přijímač je zapotřebí připojit speciální propojkou. Oranžový vodič signálu je připojen na pin AIL, kdežto napájecí vodiče (červený a hnědý) jsou připojeny na pozici RUD. Na straně přijímačů JETI REX má být speciální propojka zapojena na pozici EX1 či EX2 dle nastavení přijímače. Pro starší EX přijímače použijte pozici EXT.

Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


11 ZAPOJENÍ SRXL/SUMD PŘIJÍMAČE

MSRXL.png

μSpirit – typ přijímače SRXL/SUMD


Spirit srxl.png

Spirit – typ přijímače SRXL/SUMD


SRXL.png

Spirit Pro – typ přijímače SRXL/SUMD


SRXL2.png

Spirit 2 – typ přijímače: SRXL/SUMD


SRXLGT.png

Spirit GT– receiver type: SRXL/SUMD


Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely velikosti třídy 500 a větší doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice SRXL/SUMD připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX. Tento typ zahrnuje celou rodinu protokolů a lze tak využít pro Multiplex SRXL, BeastX SRXL, Graupner SUMD, Jeti UDI, Spektrum SRXL, JR X-Bus (mód B), atd.

V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.


Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!


12 CONNECTION OF FRSKY F.PORT RECEIVER

FPORTGT.png

Spirit GT– receiver type: FrSky F.Port

Info.png This protocol is supported by the most FrSky ACCST receivers. Presently F.PORT 1 generation is fully supported. It allows to carry channel, telemetry and integration data at the same time. Only Spirit GT units have support for this protocol. More details can be found at the FrSky FPort page.

Info.png Connection to a BEC is optional. For models of 500 size and larger it is recommended to use dual power supply cables due to the increased power consumption. That means besides the communication cable, an additional power supply cable should be connected to the AUX port.


When using this type of receiver you can connect the throttle cable directly to the receiver. Alternatively, you can assign the throttle channel in the software and use the AUX as throttle output from the unit.


Never plug a connector for powering the unit to SYS or ELE/PIT/AIL ports.