Translations:Configuration/457/cs

From Spirit System Manual
Jump to: navigation, search

Aktivovaná funkce modulu GeoLink nepracuje správně. Doporučujeme provést opětovnou kalibraci kompasu. Ujistěte se, že v blízkosti modulu není motor, serva ani jakékoli magnety.